Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Pokucie. Suplement do tomów 29-32 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Tom 81 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga jest uzupełnieniem do czterotomowej monografii Pokucia wydanej przez Kolberga w latach 1882-1890. Pokucie to jeden z regionów zachodniej Ukrainy, położony między pasmem górskim Czarnohory a rzekami Czeremoszem i Dniestrem. Wydane przez Kolberga tomy dotyczą tzw. dolnego Pokucia (okolice Kołomyi i Kut), natomiast materiałów z górnej części, czyli Huculszczyzny, sam nie zdążył już wydać. Tom złożony jest z kilku części o odmiennych charakterze. Pierwsza to stosunkowo szczupłe uzupełnienia materiałowe do monografii Kolbergowskiej, na które składają się 64 pieśni i melodie – większość niewydanych przez Kolberga zapisów z Pokucia opublikowana została w tomach Ruś Karpacka (t. 54-55 Dzieł). Zamieszczone następnie komentarze źródłowe zawierają wyniki analiz źródeł, z których korzystał Kolberg, tj. zachowanych w jego spuściźnie rękopisów oraz cytowanej lub przywoływanej literatury przedmiotu. Ważną częścią komentarzy źródłowych są aneksy. Zamieszczono w nich m.in. listy pytań na temat zwyczajów, wierzeń itp., wysyłane przez Kolberga do współpracującego z nim W. Przybysławskiego oraz dwie recenzje Pokucia, wraz ze związaną z nimi korespondencją i repliką. Aneksy te wyjaśniają lub ilustrują różne problemy nie tylko bezpośrednio wynikające z pracy Kolberga nad Pokuciem, ale także charakteryzują jego warsztat zbieracki i edytorski w ostatnim dziesięcioleciu działalności. We wstępie przedstawiono przebieg badań terenowych Kolberga na Pokuciu, jego prace nad przygotowaniem monografii do druku i dostępne wiadomości o współpracownikach, a także scharakteryzowano zachowane do dziś rękopisy. Bibliografia i indeksy (nazw geograficznych i incipitów pieśni) zamykające tom, obejmują całość Pokucia, tj. cztery tomy wydane przez Kolberga i suplementowy tom 81.
Tytuł tomu
Tom 81 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga
Nr katalogowy
A02226
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-921727-5-8
Liczba stron
439
Kategoria
PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki humanistyczne, Historia /Archeologia, Antropologia /Etnologia /Sztuka /Kulturoznawstwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku