Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Kieleckie. Suplement do tomów 18-19 (ebook)

Ocena:
2 ocen
Opis
Tom ten jest to dopełnienie wydanej prze Kolberga w latach 1885–1886 dwutomowej monografii Kieleckie. Podobnie, jak w przypadku innych monografii, Kolberg wydał jedynie część zgromadzonych przez siebie materiałów z Kieleckiego. W rękopisach pozostało kilkaset pieśni, w tym pieśni obrzędowe oraz teksty, które nie mogły zostać opublikowane w XIX wieku ze względu na cenzurę polityczną i obyczajową, zachowały się także melodie bez tekstów, bajki oraz zagadki ludowe. Są to prawie wyłącznie materiały zebrane przez samego Kolberga w czasie jego badań terenowych prowadzonych w Kieleckiem w latach pięćdziesiątych XIX-ego stulecia. Zapisy tekstów pieśni i bajek oraz melodii sporządzone zostały bezpośrednio ze słuchu. Te materiały znalazły się w części suplementowej. Druga część tomu zawiera komentarze źródłowe do tomów 18 i 19 wydanych przez Kolberga. Komentarze opracowane zostały na podstawie zachowanych rękopisów i zawierają informacje dotyczące autorstwa, chronologii, proweniencji drukowanych materiałów, a także istotnych różnic między wersją publikowaną a rękopisem. Komentarze zawierają też informacje bibliograficzne ustalające zakres i sposób wykorzystania w monografii literatury przedmiotu, w tym licznych publikacji Władysława Siarkowskiego, którymi wsparł się Kolberg, wypełniając karty Kieleckiego. Uzupełnieniem tomu są indeksy i wykaz literatury cytowanej i odnotowanej przez Kolberga, obejmujące zarówno tomy wydane w XIX wieku i niniejszy suplement oraz wstęp, w którym omówiono metody prowadzenia badań i przygotowania materiałów do druku przez Kolberga i zasady edycji suplementu. Prezentowany tom przedstawia niezwykłą wartość źródłową dla badaczy kultury tradycyjnej ze względu na sposób dokumentowania folkloru przez Kolberga, polegający na bezpośrednim zapisie tekstów, a przede wszystkim melodii ze słuchu. Komentarze źródłowe zamieszczone w drugiej części pracy pozwalają właściwie odczytać i wykorzystać materiały opublikowane w XIX w. przez Kolberga.
Tytuł tomu
Tom 76 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga
Nr katalogowy
A02229
Data wydania
2011
ISBN/ISSN
978-83-921727-7-2
Liczba stron
724
Kategoria
PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki humanistyczne, Historia /Archeologia, Antropologia /Etnologia /Sztuka /Kulturoznawstwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku