Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Nierówności edukacyjne w warunkach radykalnej zmiany społecznej (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Głównym celem diagnostycznym niniejszej pracy jest ujawnienie nierówności w dostpie do edukacji, a właściwie zmian, jakie w tym zakresie zaszły w okresie transformacji systemowej. Zmiany ustrojowe pociągneły za sobą zmiany w strukturze społecznej i w systemie edukacji (zmiany własnociowe, powstanie płatnej edukacji). Praca ta jest prób odpowiedzi na pytanie, czy w warunkach radykalnej zmiany społecznej zaszły zmiany w zakresie dostępu do pełnowartościowej edukacji. Z licznych bada wynika, że analiza tego zagadnienia wymaga wzięcia pod uwag takich kryteriów zróżnicowania, jak: poziom wykształcenia i zawód rodziców, stopie zamożności rodziny, miejsce zamieszkania, typ rodziny (pełna–niepełna), status społeczno-ekonomiczny rodziny itp. Wszystkie wymienione wyżej kryteria spoełcznej stratyfikacji zostały uwzględnione w analizie dostępu do edukacji. Zagadnienie nierównoci edukacyjnych rozpatrywane jest w niniejszej pracy z różnych punktów widzenia: nierównych szans, udziału w kształceniu, startu, warunków i efektów kształcenia. Badania miay te cel aplikacyjny, który można wyrazi jako uzasadnienie potrzeby zmian w polityce społecznej państwa (w tym w polityce oświatowej,zwłaszcza gdy chodzi o realizację zasady równoci w edukacji. We wszystkich częściach pracy, głównie jednak w zakończeniu, przedstawiono liczne wnioski i postulaty, dotyczce możliwych zmian w tym zakresie.
Informacja o ograniczeniu drukowania
20%/2tyg.
Nr katalogowy
A05890
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-7455-141-0
Liczba stron
312
Kategoria
Nauki społeczne, Pedagogika
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x
19,37 zł + Do koszyka

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku