Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Architekt Stefan Szyller 1857-1933 (ebook)

Ocena:
5 ocen
Opis
W roku 2007 przypadała 150 rocznica urodzin Stefana Szyllera, jednego z najważniejszych architektów polskich końca XIX i początków XX wieku. Szyller swoimi budowlami wpłynął na kształt nowoczesnej Warszawy, pozostawiając tej klasy dzieła, co gmach główny Politechniki Warszawskiej, architektoniczna oprawa Mostu Poniatowskiego, czy budynek „Zachęty”. Jego zasługą jest też restauracja sanktuarium na Jasnej Górze i katedry płockiej. Zainteresowania Małgorzaty Omilanowskiej trwają od dwudziestu lat. Pierwszym etapem było przygotowanie rozprawy doktorskiej, będącej monografią architekta, a wydanej w minimalnym nakładzie w roku 1995. Od tego czasu Autorka przeprowadziła szereg dalszych kwerend i studiów, których wynikiem jest obecna książka, różniąca się diametralnie od dysertacji i zawierająca szereg nowych ustaleń i analiz. Omilanowska rekonstruuje biografię Szyllera, w tym okres studiów w Petersburgu. Następnie w sposób wyczerpujący przedstawia działalność teoretyczną architekta. Na szczególną uwagę zasługuje krytyczne zreferowanie jego poglądów na historię architektury polskiej i koncepcje stylu narodowego. Obszernie ukazane i zanalizowane zostały projekty i budowle Szyllera, przedstawione na szerokim tle porównawczym. Autorka pokusiła się także o trafne i przekonywające usytuowanie Szyllera w panoramie architektury polskiej omawianego okresu. Niezwykle cennym uzupełnieniem rozprawy jest obszerny katalog dzieł architekta. Napisana przejrzystym językiem książka w sposób logiczny mówi o sprawach ważnych dla polskiej kultury. (W. Bałus)
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-89101-79-2
Liczba stron
664
Kategoria
Nauki humanistyczne, Nauki techniczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki humanistyczne, Nauki techniczne, Antropologia /Etnologia /Sztuka /Kulturoznawstwo, Biografie, Architektura /Urbanistyka
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku