Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Architektura Krajobrazu - 2008 - 2 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Woda od tysiącleci fascynowała człowieka i inspirowała do tworzenia dzieł technicznych często o bardzo dużej skali, niewspółmiernej do innych poczynań ludzkich. Równocześnie woda zawsze stwarzała szanse na rozwój wielu dziedzin sztuki, rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i innych. Dzieła rąk i umysłu człowieka związane z wodą znajdują swoje miejsce w krajobrazie kulturowym, kształtują go, wprowadzając nowe formy nie zawsze zamierzone. Krajobraz otwarty zdaje się nie przyjmować dzieł tworzonych ręką człowieka, jednak i tutaj postępujące zmiany są coraz bardziej widoczne. Znane z historii starożytnej przykłady nawodnień w Mezopotamii, precyzyjnie przewidywane i obliczane wylewy Nilu, wspaniałe akwedukty rzymskie, nowożytne regulacje rzek, obwałowania przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, systemy melioracji są przykładem pozytywnej ingerencji człowieka do przyrody i krajobrazu. Dzisiejsze zagrożenia środowiska wymuszają oszczędne gospoda-rowanie wodą, odpowiednie technologie w przemyśle, oczyszczanie ścieków, przechwytywanie wód opadowych, nowe ujęcia wody pitnej i wiele innych zapobiegawczych działań. Dla architektury krajobrazu istotne jest w jakim stopniu działania te wpłyną na widok naszych miast i wsi, a także na krajobraz otwarty. Odpowiedzi na te pytania próbują udzielić Autorzy artykułów, a przede wszystkim zwrócić uwagę na problem i zachęcić do wymiany do-świadczeń i spostrzeżeń.
Podtytuł
Studia i prezentacje
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
1641-5159
Liczba stron
90
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Czasopisma naukowe, Architektura /Urbanistyka, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(23)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku