Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Architektura Krajobrazu - 2011 - 2 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Treści krajobrazu w znacznym stopniu zależą od działalności człowieka. Może on tworzyć krajobraz „od nowa” na bazie istniejącej struktury kreując nowe wartości, a także odtwarzać i odnawiać już istniejące zasoby krajobrazu – poprzez konserwację i rewaloryzację. Stąd istotne jest, aby przyszłe działania w jego zakresie były rozważne i odpowiedzialne oraz żeby uwzględniały środowisko, społeczność lokalną i tradycje regionu. Nowo tworzony krajobraz dotyczy chociażby obszarów zdegradowanych – poprzemysłowych, pokopalnianych a także dolin rzecznych. To również nowe osiedla mieszkaniowe w miastach i we wsiach, strefy podmiejskie, strefy aktywności ekonomicznej, parki handlowe i otoczenie dróg. Odnawianie krajobrazu najczęściej związane jest z założeniami zieleni historycznej, folwarkami, obiektami poprzemysłowymi i architekturą obronną, chociaż tu również kreowane są często nowe wartości. W celu określenia sylwetki polskiego architekta krajobrazu, jego kompetencji czy zakresu działań istotne są spotkania osób, przedstawicieli instytucji uczestniczących w tworzeniu polskiej architektury krajobrazu. Podczas tych spotkań ważna jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń przy zmieniających się i ulegających ewolucji metodach i narzędziach analizy krajobrazu. Dyskusja taka powinna także dotyczyć doskonalenia dotychczasowych form nauczania na kierunku architektura krajobrazu oraz poszukiwania nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.
Podtytuł
Studia i prezentacje
Data wydania
2011
ISBN/ISSN
1641-5159
Liczba stron
94
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Czasopisma naukowe, Architektura /Urbanistyka, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(23)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku