Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 15 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Ramowa Dyrektywa Wodna UE obliguje kraje stowarzyszone do osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku. W monografii na przykładzie zlewni rzeki Widawy, reprezentatywnej dla obszaru środkowego dorzecza Odry, przedstawiono stan gospodarki wodnej oraz przegląd oddziaływań antropogenicznych i wynikających z nich skutków dla stanów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze regionu środkowego Nadodrza. Rzeka Widawa jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Powierzchnia zlewni wynosi 1716 km2. Jest ona położona na Nizinie Śląskiej. Obszar zlewni Widawy jest zagospodarowany rolniczo. W uprawach na terenie zlewni dominują zboża – ok. 75 % powierzchni. Ważne miejsce zajmuje hodowla trzody chlewnej, drobiu i ryb. Z tego powodu charakterystyczne jest sezonowe korzystanie z wód powierzchniowych, szczególnie gospodarstw rolnych, gospodarstw rybackich oraz przemysłu rolno-spożywczego. Do oceny oddziaływań wykorzystano bazy danych znajdujące się w różnych jednostkach zajmujących się problematyką wodną. Analiza oddziaływań i ich skutków w zlewni Widawy obejmowała: – opracowanie numerycznych baz danych współpracujących z GIS, – charakterystykę poszczególnych części wód, – ocenę stanu części wód, – ocenę zasobów wodnych w latach charakterystycznych, – zalecenia dotyczące gospodarowania wodą, – identyfikację oddziaływań istotnych, – wstępne oszacowanie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Podtytuł
Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978–83–60574–95–9
Liczba stron
80
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku