Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 10 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Celem pracy było dokonanie charakterystyki osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem ich własności reologicznych. Badania składu chemicznego osadów ściekowych wykazały, że osady charakteryzują się korzystnymi właściwościami chemicznymi: zawartością materii organicznej oraz wykazywały pozytywne własności nawozowe. W pracy dokonano oceny ilościowej metali ciężkich oraz składników nawozowych w osadach ściekowych pod kątem ich przyrodniczego wykorzystania. Zawartość metali ciężkich w osadach cechowała duża zmienność (najczęściej normy dotyczą¬ce ilości Zn, Cr i Cd były przekroczone). Parametry fizyczne, takie jak gęstość właściwa cząstek stałych, gęstość mieszaniny, wilgotność naturalna, zawartość cząstek organicznych, skład granulometryczny oraz koncentracja charakteryzowały się zmiennością zależną od dopływu ścieków na oczyszczalnie. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna pozwoliła na scharakteryzowanie drobnoustrojów obecnych w osadzie oraz na wysunięcie wniosków dotyczących pracy osadu czynnego. W celu określenia charakterystyki „lepkościowej” osadów przeprowadzono badania za pomocą wiskozymetru rotacyjnego. Do aproksymacji rzeczywistych krzywych płynięcia, określonych na podstawie otrzymanych z pomiarów pseudokrzywych płynięcia, wykorzystano 3-parametrowy uogólniony model reologiczny Herschela-Bulkley'a. Zakres analizowanych koncentracji wagowych wynosił Cs = 0,47–6,56%. W pracy podano zależności parametrów reologicznych (τo, k, n) od koncentracji wagowych i temperatury. Określono również koncentrację graniczną rozgraniczającą newtonowskie i nienewtonowskie zachowanie się mieszaniny. Analizę zależności parametrów reologicznych od koncentracji przeprowadzono dla każdej z omawianych oczyszczalni indywidualnie oraz dokonano porównania zbiorcze¬go. W przypadku zbiorczego zestawienia zaobserwowano występowanie związku korelacyjnego dla funkcji k = f(Cs) oraz n = f(Cs). Parametrem wymagającym każdorazowo pomiaru jest próg płynięcia τ0.
Podtytuł
Badanie wybranych własności osadów ściekowych w świetle możliwości ich utylizacji
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60574-42-3
Liczba stron
96
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Biologia /Biotechnologia /Ekologia, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku