Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Niniejsze studium analityczno-eksperymentalne opracowane zostało na podstawie dostępnych krajowych i zagranicznych materiałów źródłowych, jak też wyników badań własnych dotyczących problematyki analizy i syntezy oszczędnościowych – głównie bezniklowych – siluminów tłokowych, z uwzględnieniem istotnych dla tego typu tworzyw parametrów stabilności wymiarowej. W części wprowadzającej (rozdział 1) skoncentrowano się na przyczynach podjęcia danego tematu; następnie scharakteryzowano ekonomiczne aspekty zastosowań niklu w stopach metali; z kolei w podrozdziale 1.3 określono: cel, tezę oraz zakres opracowania. W rozdziale 2 dokonano zestawienia i analizy składu chemicznego istniejących w przeszłości oraz obecnie stosowanych na świecie bezniklowych oraz z ograniczoną zawartością niklu stopów aluminium typu tłokowego. W kolejnych fragmentach opracowania (rozdział 3) rozpatrzono – na podstawie danych pochodzących ze specjalistycznej literatury o charakterze metaloznawczym – zagadnienia dotyczące oceny wpływu niklu na strukturę, fizykochemiczne oraz technologiczne właściwości aluminium, a także stopów układu Al-Si. Przegląd dostępnych materiałów źródłowych pokazał, że wśród specjalistów brak jest jednolitego poglądu na temat roli Ni w siluminach łokowych. W konsekwencji tego postanowiono przeprowadzić analizę potrójnych i bardziej złożonych układów równowagowych typu Al-Si-X-Y... (gdzie: X, Y,... – pierwiastki układu okresowego, jako potencjalne dodatki stopowe) w celu poszukiwania innych umacniających faz międzymetalicznych, zastępujących fazy z niklem. Zamienników drogiego i deficytowego niklu poszukiwano również poprzez zastosowanie współczesnej metodologii syntezy stopów (podrozdział 3.2). Końcowym efektem przeprowadzenia fizykochemicznej i ekonomicznej analizy bya konstatacja, iż potencjalnym zamiennikiem niklu w siluminach stopowych może być mangan. W ostatnim fragmencie rozdziału 3 (podrozdział 3.3) podjęto próbę teoretycznego uzasadnienia możliwości dokonania takiej zamiany
Data wydania
2011
ISBN/ISSN
978-83-88770-53-1
Liczba stron
218
Kategoria
Nauki techniczne, Mechanika, Inżynieria materiałowa
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x
27,68 zł + Do koszyka

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku