Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Budowa kapitału społecznego na wsi na przykładzie rozwoju programu Leader (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Proces ewolucji wspólnej polityki rolnej od polityki pomocy przeznaczonej wyłącznie dla sektora rolnego do polityki wspierania zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich stanowi odpowiedź na zmieniający się charakter relacji pomiędzy rolnictwem a rozwojem pozarolniczych funkcji wsi. Już od przełomu wieków stopniowo zaczęło maleć ekonomiczne znaczenie rolnictwa jako sektora gospodarki, natomiast coraz silniej zaznaczaj się jego funkcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajobrazu wsi. W tym świetle konkurencyjność obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zaczęła zależeć od przemian w infrastrukturze społecznej i technicznej, tworzenia nowych miejsc pracy i nowych struktur instytucjonalnych oraz utrzymania wysokiej jakości zasobów naturalnych wsi. Wiele krajów UE (w tym Polska) cenić zaczęło unikalne dobra, ważne z punktu widzenia caej Wspólnoty, takie jak rónorodność biologiczna czy tradycyjny krajobraz. Podczas kolejnych reform reformowanej WPR kładzie się coraz większy nacisk na wdrażanie programów, które jak najlepiej oddziałują na przemiany na terenach wiejskich, uwzgldniając lokalne zasoby i uwarunkowania rozwoju. Jednym z narzędzi WPR spełniających oba wymienione założenia jest program Leader
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 163
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-030-2
Liczba stron
66
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Unia Europejska, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku