Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 14 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
W monografii przedstawiono główne zagadnienia, które były przedmiotem zainteresowania naukowego Autorów. Dotyczyły doskonalenia metod gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Ukierunkowano je na zwiększenie produktywności wody i stabilizacji poziomu plonowania w rolnictwie, a także na ochronę środowiska przyrodniczego. Podane informacje z teorii eksploatacji podkreślają olbrzymie znaczenie dobrze realizowanych procesów użytkowania i utrzymania systemów w uzyskiwaniu odpowiednich efektów melioracji. Duże znaczenie mają tu warunki „otoczenia”, które temu sprzyjają, dając wysokie efekty lub nie sprzyjają. Badania polowego zużycia wody w produkcji rolniczej prowadzone na polach ustalonych w warunkach naturalnej gospodarki wodnej, a także przy zastosowaniu systemów nawadniających na użytkach rolnych i uprawach sadowniczych, jednoznacznie wskazywały, że intensyfikacja produkcji przez nawożenie i nawadnianie znacznie zwiększa produktywność wody. W wyniku nawożenia i nawodnienia zwiększa się również plon masy nadziemnej (siana) w stosunku i plonu korzeni. Badania prowadzone w Samotworze wykazały, że iloraz plonu korzeni do plonu części nadziemnych (siana) w czwartym roku użytkowania na łące nie nawożonej wynosił 3,34, natomiast po zastosowaniu wysokiego nawożenia zmalał do 1,34 (czyli ok. 2,5-krotnie), a po dodatkowym nawodnieniu deszczownianym – do 0,77, świadcząc o znacznym przyroście masy nadziemnej traw. Główna masa korzeniowa łąki (do 95%) zalegała do głębokości 30 cm. Efektywność wykorzystania wody na gruntach ornych i użytkach zielonych w zasadniczym stopniu zależała od zdolności retencyjnej gleby. Na glebach przepuszczalnych (piaski słabo gliniaste) optymalna dawka nawodnień deszczownianych wynosiła ok. 20–25 mm (większa w latach suchych). Na glebach średnio zwięzłych optymalne dawki wzrastały do 30–40 mm. Zmniejszenie dawek nawodnienia przy równoczesnym zwiększeniu częstotliwości ich stosowania nie dawało zadowalających rezultatów. Stosowanie optymalnych dawek polewowych jest również bardzo istotne przy nawadnianiu kroplowym. Ważnym jest tu wielkość dawki polewowej a także intensywność wypływu wody z emitera – w dostosowaniu do przepuszczalności gleby.
Podtytuł
Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-60574-69-0
Liczba stron
88
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku