Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Polska w porównaniu do innych krajów europejskich, zwłaszcza Unii Europejskiej dysponuje dużym potencjaem produkcyjnym rolnictwa. Podstawowymi wska źnikami tego potencjału s ą: powierzchnia użytków rolnych (UR) w przeliczeniu na jednego mieszkaca, obsada siły roboczej w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) i udział zatrudnionych w rolnictwie w zatrudnionych ogółem. W Polsce w ostatnich kilkunastu latach powierzchnia UR na jednego mieszkańca mimo tendencji spadkowej w 2009 roku wynosiła 0,41 ha, oceniać j ą należy jako wysoką w porównaniu do Niemiec i Holandii, gdzie w tym czasie wynosiła odpowiednio: 0,20 i 0,12 ha UR. Udział zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych jest wysoki. W 2008 roku wynosił 14 % i był trzykrotnie i sześciokrotnie wyższy niż odpowiednie wska źniki na Węgrzech, w Niemczech i Holandii, gdzie wynosiły 4,5; 2,2 i 2,9 %. Także w przeliczeniu na 100 ha UR liczba zatrudnionych rolnictwie polskim była zdecydowanie wyższa niż w s siaduj ących z Polsk ą krajach, jak Węgry i Niemcy. W Polsce w 2008 r. zatrudnienie na 100 ha UR wynosiło około 14 osób, na Węgrzech zaledwie 3 osoby, w Niemczech 5 osób, natomiast w Holandii zatrudnienie było wysokie, wynosiło 13,41. Tak wysoki potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego stanowi przesłankę  do wzrostu poziomu intensywności produkcji rolniczej, która jest wypadkową intensywności organizacji produkcji i intensywności produkcji. Przyjmują c ten punkt widzenia stwierdzić należy, e polskie rolnictwo jest predystynowane do zwiększenia poziomu intensywności organizacji produkcji rolnej, szczególnie roślinnej
Podtytuł
Program Wieloletni 2011-2014 - 58
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7658-298-6
Liczba stron
124
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(86)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku