Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Identyfikacja fenotypowa oraz genotypowa bakterii z rodziny Pasteurellaceae izolowanych od psów i kotów (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Bakterie należące do rodziny Pasteurellaceae są małymi Gram-ujemnymi pałeczkami lub ziarniakopałeczkami, zasiedlającymi błony śluzowe, zwłaszcza układu oddechowego i rozrodczego, wielu gatunków zwierząt. Niektóre gatunki z tej grupy są znanymi patogenami pierwotnymi lub oportunistycznymi dla swoich gospodarzy, powodując znaczne straty ekonomiczne, szczególnie w hodowli bydła i drobiu. Przedstawiciele rodziny Pasteurellaceae występują także często u psów i kotów, wywołując różnorodne stany patologiczne u tych zwierząt. Ponadto, bakterie te mają dość duże znaczenie epidemiologiczne, gdyż mogą powodować infekcje u ludzi, zwłaszcza w wyniku zakażeń ran kąsanych lub transmisji drogą aerogenną. Dlatego też szybka i dokładna identyfikacja omawianych drobnoustrojów jest istotna zarówno z punktu widzenia bakteriologii weterynaryjnej, jak i medycznej. Tradycyjna identyfikacja fenotypowa bakterii z rodziny Pasteurellaceae sprawia wciąż wiele trudności. Korzystną alternatywą są metody identyfikacji oparte na badaniach DNA bakterii, a zwłaszcza analiza sekwencyjna genu 16S rRNA lub genu sodA. Sekwencjonowanie DNA jest jednak techniką zbyt kosztowną i kłopotliwą w przypadku diagnostyki rutynowej. Bardziej przydatna do tego celu mogłaby być reakcja łańcuchowej polimerazy, lecz istniejące do tej pory metody PCR przeznaczone są głównie do wykrywania lub identyfikacji szczepów Pasteurella multocida występujących u zwierząt gospodarskich. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny diagnostyki bakteriologicznej oraz fakt, że jak dotąd nie ma kompleksowego systemu identyfikacji pałeczek z rodziny Pasteurellaceae u psów i kotów, opierając się na metodzie PCR, głównym celem podjętych badań było opracowanie testów PCR pozwalających na precyzyjne rozpoznawanie bakterii należących do poszczególnych gatunków omawianej rodziny. Ponadto, w przedstawionej pracy zbadano właściwości fenotypowe drobnoustrojów należących do Pasteurellaceae izolowanych od zwierząt towarzyszących, a także zaproponowano nową procedurę diagnostyczną, będącą kombinacją metod fenotypowych oraz genotypowych, umożliwiającą identyfikację omawianej grupy bakterii w trakcie rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej. Do badań wykorzystano 150 terenowych izolatów Pasteurellaceae izolowanych od 72 kotów, 64 psów, 2 lwów i 1 tygrysa. Wśród tych szczepów 83 było wyizolowanych z błony śluzowej jamy ustnej lub gardła zwierząt zdrowych, natomiast pozostałe 67 izolatów wyosobniono z materiału klinicznego (głównie z przypadków zapalenia jamy nosowej, jamy ustnej oraz gardła). Do hodowli drobnoustrojów użyto podłoża tryptozowo-sojowego z dodatkiem 5% krwi baraniej. Badane szczepy identyfikowane były za pomocą metod fenotypowych oraz analizy sekwencyjnej genu 16S rRNA. Startery do gatunkowo-swoistych reakcji PCR zostały zaprojektowane poprzez porównanie dostępnych w GenBanku sekwencji genów: sodA w przypadku Pasteurella canis, P. dagmatis, P. stomatis i P. pneumotropica oraz kmt dla P. multocida. Z kolei startery specyficzne dla Haemophilus haemoglobinophilus oraz Bisgaard Taxon 16, oskrzydlające fragmenty genu 16S rRNA, zostały opracowane na podstawie zarówno sekwencji dostępnych w GenBanku, jak i uzyskanych z izolatów własnych.
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7717-108-0
Liczba stron
80
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki rolnicze, Biologia /Biotechnologia /Ekologia, Nauki weterynaryjne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(6)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku