Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 19 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Niniejsza monografia zawiera omówienie wyników badań oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most" na klimat lokalny. Przeanalizowano pomiary wilgotności, temperatury powietrza oraz prędkości wiatru zanotowane za pomocą automatycznych stacji meteorologicznych Maws 101 firmy Vaisala, w rejonie składowiska odpadów flotacji miedzi "Żelazny Most" oraz na stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polkowicach, w latach 2003–2009. Pomiary wykonano na czterech stacjach obserwacyjnych "Tarnówek", "Zapora", "Kalinówka" i "Rudna", różnie zlokalizowanych względem składowiska oraz "Polkowice" przedstawiającej warunki standardowe, pobawione wpływu składowiska. Do oceny oddziaływania składowiska na klimat lokalny zastosowano metody statystyczne, z których za najistotniejsze uznaje się analizę wartości średnich miesięcznych i godzinowych, przebiegu dobowego, rozkładu częstości, a także analizę różnic oraz testowanie hipotez statystycznych (testy istotności różnic). Ponadto w pracy przedstawiono podstawowe czynniki klimatyczne oraz mechanizmy ich działania. Analiza serii pomiarowych uzyskanych w trakcie badań wykazała, że klimat obszaru badań kształtuje się pod wpływem różnych fizycznych właściwości podłoża, głównie rodzaju powierzchni czynnej i jej właściwości, różnych powierzchni: gruntu, gleby czy akwenu, zróżnicowania pokrywy roślinnej lub jej braku, co stanowi o zmienności albedo i szorstkości podłoża. Dodatkowym ważnym czynnikiem wpływającym na klimat lokalny jest wysokość położenia nad powierzchnią naturalnego terenu. Wiatr jest czynnikiem podlegającym największym przekształceniom pod wpływem składowiska. Największe modyfikacje prędkości wiatru obserwowane są na powierzchni "Żelaznego Mostu". Różnice pomiędzy warunkami wietrznymi w punktach obserwacyjnych położonych u podnóża składowiska a warunkami na stacji IMGW "Polkowice" w większości przypadków są również istotne statystycznie. W przebiegu dobowym największy wzrost prędkości wiatru obserwuje się w godzinach południowych, natomiast w przebiegu rocznym wiosną i jesienią w stosunku do stacji bazowej ("Polkowice"). Wzrost prędkości wiatru na powierzchni "Żelaznego Mostu" powoduje wyrównanie kontrastów termicznych i wilgotnościowych. Wilgotność powietrza w rejonie oddziaływania składowiska charakteryzuje się wyraźnym rytmem dobowym i rocznym będącym efektem wpływu czynników globalnych (promieniowanie słoneczne) i lokalnych (bliskość akwenu). Przejawia się to poprzez spadek wilgotności powietrza w ciągu dnia i wzrost wieczorem oraz spadek wiosną i latem, a wzrost jesienią i zimą
Podtytuł
Influence of the tailing pond
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7717-106-6
Liczba stron
89
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku