Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Innowacje w odlewnictwie. Część II (ebook)

Ocena:
2 ocen
Opis
Proponowana publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie". Otrzymane wyniki przedstawiono w usystematyzowanej postaci, odzwierciedlającej realizowane w projekcie poszczególne zadania badawcze, zgrupowane w cztery tematy główne, do których zaliczono: nowoczesne odlewy monolityczne ze sterowaną mikrostrukturą (gwarantujące odpowiednio wysoki poziom właściwości użytkowych), odlewy spełniające wyszukane wymagania eksploatacyjne (gradientowe i warstwowe, w tym z kontrolowaną nanostrukturą powierzchni), inteligentne procesy prognozująco-wytwórcze oraz nowoczesne techniki topienia i odlewania. Obiektem badań były głównie stopy na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty aluminiowe z fazami zbrojącymi w postaci węgla oraz ceramiki na bazie szeregu tlenków, węglików i azotków, w tym tworzyw mulitowych (również o strukturze gradientowej) oraz popiołu lotnego a także cyrkonianu wapnia jako potencjalnego materiału na tygle. W porównaniu z analogicznym opracowaniem opisującym wyniki pierwszego roku realizacji projektu, w danej monografii zamieszczono szereg oryginalnych, pionierskich prac związanych zarówno z badaniami własnymi o charakterze podstawowym (badania wysokotemperaturowe czy modelowanie matematyczne), jak również autorskie studia eksperymentalne z wykorzystaniem możliwości aplikacyjnych, ujmujących innowacyjne materiały i konkretne wyroby. W wielu przypadkach zaprezentowano wyniki badań już po ich weryfikacji w warunkach prze-mysłowych. Monografia stanowi drugą część planowanego do wydania zbioru wyników realizacji projektu badawczego zamawianego w trzech tomach, stanowiącego specyficzny „tryptyk odlewniczy", poświęcony innowacyjnym materiałom, w tym nanofazowym, wybranym metodom badawczym, wytwórczym i procesom, stosowanym we współczesnym odlewnictwie, jak również zabiegom recyklingu i obróbki ubytkowej.
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-88770-35-7
Liczba stron
403
Kategoria
Nauki techniczne, Inżynieria materiałowa
Redakcja naukowa
Jerzy Józef Sobczak
Dostępne formaty
EPUB publication_document_format_label_epub publication_document_format_description_epub x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x
38,75 zł + Do koszyka

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku