Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
W pracy przedstawiono wyniki badań odcieków składowiskowych oraz wód podziemnych z terenów składowiska odpadów komunalnych we Wrocławiu. Właściwości wód dopływających do składowiska były zróżnicowane. Próby pobierane w punktach P6 i P12 wykazywały naturalne właściwości, natomiast procesy biochemicznego utleniania siarczków metali przebiegające w otoczeniu punktu P1 wpływały na obniżenie odczynu, wzrost wartości ChZT(Cr) (średnio 345,2 mg O2•dm-3) oraz podwyższenie stężeń siarczanów (średnio 931 mg SO4•dm-3), żelaza i manganu. Przepływ wód podziemnych przez podłoże składowiska powodował ich silne zanieczyszczenie. Wzrastały wartości wszystkich analizowanych wskaźników zanieczyszczenia, wykazując jednocześnie mniejszą zmienność w porównaniu do dopływu. Po zamknięciu składowiska zauważono obniżanie się wartości niektórych wskaźników, spowodowane głównie przeprowadzonymi zabiegami rekultywacji technicznej. Właściwości badanych odcieków składowiskowych zależały głównie od wieku składowiska (następowała alkalizacja odczynu, zmniejszanie ilości wymywanych metali ciężkich). Jednak duże nagromadzenie świeżych odpadów w ostatnich latach eksploatacji spowodowało zwiększenie wymywania łatwo rozpuszczalnych składników (sodu i potasu), co może być zapowiedzią pojawienia się w późniejszym czasie innych, trudniej rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Ocena zgodności badanych właściwości chemicznych wód podziemnych i odcieków składowiskowych z rozkładem normalnym wykazała, że najczęściej (w 96,5 w dopływie, 85,5 w odpływie i 89,5% dla odcieków) taka zgodność nie występuje. Oznacza to stosowanie procedur statystycznych nie wymagających zgodności badanych serii wyników z rozkładem normalnym lub ostrożnego podchodzenia do rezultatów analiz przeprowadzanych za pomocą metod parametrycznych
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-60574-81-2
Liczba stron
150
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki o Ziemi /Turystyka, Inżynieria środowiskowa
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku