Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Materiały nadprzewodnikowe (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
W monografii przedstawiono rezultaty badań modelowania własności nadprzewodników, w tym wysokotemperaturowych ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych autora. Postęp w zastosowaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych związany jest ściśle z otrzymywaniem materiałów nadprzewodnikowych scharakteryzowanych parametrami o pożądanych właściwościach. Można to z jednej strony osiągnąć metodą prób i błędów prowadząc żmudne i kosztowne prace doświadczalno-technologiczne. Z drugiej strony modelowanie własności materiałów nadprzewodnikowych prowadzić będzie do rozpoznania mechanizmu zjawisk zachodzących w tych materiałach i następnie pozwoli wskazać na znaczenie poszczególnych parametrów, które wpływać mogą na uzyskanie materiałów nadprzewodnikowych o pożądanych z punktu widzenia zastosowań własnościach. W monografii rozpatrzono zagadnienie modelowania własności materiałów nadprzewodnikowych w podziale na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią podstawowe parametry nadprzewodnikowe, takie jak temperatura krytyczna, przerwa energetyczna i termodynamiczne pole krytyczne oraz odwracalna krzywa magnetyzacji, natomiast drugą grupę stanowią parametry związane z czystością materiałów nadprzewodnikowych, wyrażoną poprzez średnią elektronową drogę swobodną. Najważniejsza część monografii poświęcona została modelowaniu własności materiałów nadprzewodnikowych związanych z nieodwracalnością magnetyczną, która określa możliwości wykorzystania nadprzewodników do przesyłu prądu elektrycznego oraz jako materiały magnetyczne. Własności należące do trzeciej grupy definiują zasadnicze z punktu widzenia zastosowań parametry, takie jak prąd krytyczny i siły zakotwiczenia oraz straty energetyczne i zamrożony strumień. W związku z dynamicznym w ostatnich latach rozwojem problematyki zastosowań nadprzewodników oraz mającym miejsce w 2008 roku jubileuszem 100-lecia krioelektrotechniki, w monografii omówiono problematykę zastosowań materiałów nadprzewodnikowych, szczególnie w elektroenergetyce, w świetle bieżącego światowego kryzysu energetycznego oraz wykorzystania nadprzewodników w zagadnieniach odnawialnych, alternatywnych źródeł energii, której to problematyce poświęcono odrębny dodatek. Monografia przeznaczona jest głównie dla uczestników studiów doktoranckich z dyscyplin technicznych oraz studentów szkół wyższych, a także młodszych pracowników naukowych z zakresu elektrotechniki, materiałoznawstwa, kriogeniki, elektroniki, fizyki technicznej, interesujących się zagadnieniami nadprzewodnictwa stosowanego i związaną problematyką.
Podtytuł
Modelowanie własności i zastosowania
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-922095-5-3
Liczba stron
209
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Fizyka, Elektrotechnika /Elektronika /Informatyka
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku