Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Sytuacja demograficzna poszczególnych społeczeństw europejskich jest bardzo zróżnicowana. Po okresie spadku tempa dzietności, w latach 90. XX w. tendencja ta uległa odwróceniu w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Francji. Zawężona reprodukcja charakteryzowała z kolei mieszkaców krajów basenu Morza Śródziemnego. Niekorzystne zmiany demograficzne w postaci spadku liczby urodzeń oraz migracji zagranicznych stały się szczególnie udziałem wielu państw środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu. Ich nasilenie obserwowano tam od początku lat 90 i w pierwszej dekadzie nowego wieku. Transformacja systemowa w państwach tego regionu i integracja europejska osłabiły bariery w przemieszczaniu się ludności. Intensywne przekształcenia ekonomiczne, którym towarzyszyły modernizacja życia i kształtowanie się państwa dobrobytu, oddziaływały na obniżenie płodności. Poprawa poziomu życia w Europie, wzrost gospodarczy oraz postępująca integracja polityczna sprzyjają wzmożonym przepływom ludności. Miejscem docelowym dla migrantów z regionów peryferyjnych oraz z państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej (UE), są zamożne kraje Starego Kontynentu
Podtytuł
Program Wieloletni 2011-2014 - 45
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7658-261-0
Liczba stron
128
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Agnieszka Wrzochalska
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(86)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku