Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Modelowanie zmian jakości wody w górskim zbiorniku retencyjnym (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Celem rozprawy było opracowanie procedury modelowania wskaźników jakościowych określających charakter wody w zbiorniku retencyjnym, aby umożliwić optymalne zarządzanie jego zasobami i sterowanie układami technologicznymi uzdatniania wody ujmowanej do celów komunalnych. Na przykładzie wybranego obiektu badawczego, w dwóch okresach badawczych, przeprowadzono szereg badań i analiz umożliwiających określenie przebiegu zmian wskaźników jakościowych wody w każdym okresie roku hydrologicznego, zarówno w zbiorniku retencyjnym, jak i w jego dopływach. Równolegle przeprowadzono badania na stacji pilotowej, które określiły efektywność procesów jednostkowych oraz umożliwiły optymalizację układów technologicznych uzdatniania wody. Przeprowadzona analiza czynników kształtujących skład fizykochemiczny wody powierzchniowej analizowanej zlewni górskiej wykazała, że jakość wody retencjonowanej w zbiorniku kształtują warunki klimatyczne i sposób gospodarowania wodą w zbiorniku. W wyniku badań stwierdzono, że znaczną rolę odgrywa retencja zbiornikowa w zakresie kształtowania takich wskaźników jak: odczyn, barwa, twardość ogólna i temperatura wody. W pierwszej kolejności prognozowanie jakości wody w zbiorniku oparto na analizie pomierzonych wskaźników jakości wody retencjonowanej w zbiorniku i jego dopływach, określając współczynniki ich zmienności. Mając na uwadze znaczący udział ujmowanej wody do celów komunalnych w ogólnym bilansie wodnym zbiornika, drugą metodę prognozowania oparto na bilansie wodnym zbiornika, wyznaczając współczynniki retencji w zależności od ilości ujmowanej wody. Ustalono, że zarówno metoda oparta na analizie zmian współczynników zamienności, jak i na bilansie wodnym zbiornika pozwalają określić jedynie prognozowane maksymalne i minimalne wartości wskaźników jakościowych wody w analizowanym okresie. Coraz szersze zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach i analizach prowadzonych w gospodarce wodnej uzasadniało wykorzystanie ich do prognozowania jakości wody w analizowanym zbiorniku retencyjnym. Do prognozowania posłużono się siecią neuronową typu MLP (Multi Layer Perceptron). W wyniku analizy zaproponowano dwa modele sieci MLP, w których zmiennymi objaśnianymi były zmienne ciągłe: barwa, mętność, odczyn i twardość ogólna wody oraz cztery zmienne objaśniające: czas, retencja zbiornika, opad dobowy i temperatura wody w zbiorniku. W drugim modelu zmienne objaśniające poszerzono o wskaźniki jakościowe wody dopływającej do zbiornika. Uwzględnienie w prognozowaniu dodatkowo wskaźników charakteryzujących dopływ do zbiornika znacząco podwyższyło dokładność prognozowanych wskaźników jakości wody w zbiorniku. W wyniku badań i analiz zaproponowano model prognozowania wskaźników jakościowych wody, który może być pomocny do projektowania dodatkowych algorytmów informatycznych systemu zarządzania procesami gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych oraz jej uzdatniania do wskazanych celów.
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-7717-037-3
Liczba stron
164
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Inżynieria środowiskowa
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku