Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Niniejsze opracowanie jest drugim raportem z wykonania zadania badawczego „Monitoring stanu konkurencyjności polskich producentów żywności” (nr 4203). Zadanie to jest częścią tematu badawczego „Monitoring rynków rolno- -spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”. Badania objęte tym programem będą kontynuowane do roku 2014 włącznie. Podstawowym celem prac prowadzonych w ramach zadania nr 4203 jest formuowanie ocen, monitoring i prognozowanie zmian konkurencyjności polskiego sektora spożywczego, wynikających z postępu integracji europejskiej i dokonujących się zmian o charakterze globalnym. Ponad osiem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE) jest to okres na tyle długi, że można nie tylko ocenia ć wpływ integracji z Unii na polski sektor spożywczy, w tym na jego konkurencyjno ść, ale także podejmowa ć próby określenia trwałych tendencji rozwojowych. W zadaniu tym wykorzystywana jest dotychczas stosowana metodologia badań, na bieżąco aktualizowana oraz uzupełniana o nowe elementy i obszary badawcze
Podtytuł
Program Wieloletni 2011-2014 - 40
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7658-252-8
Liczba stron
242
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Teoria ekonomii, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Iwona Szczepaniak
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(86)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku