Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Program Wieloletni badań dla IERiGŻ-PIB na lata 2005-2009 pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, który uchwaliła Rada Ministrów w dniu 18.05.2004 r., składa się z 7 tematów badawczych. Tematy te łącznie mają na celu odpowiadać na pytanie, czy akcesja Polski do UE przynosi krajowi przewidywane korzyści, a realizacja zadań ma na celu wskazanie krajowi, które elementy Wspólnej Polityki Rolnej przynoszą Polsce korzyści, a które nie, a więc powinny ulec istotnym zmianom. Temat VI Programu Wieloletniego brzmi następująco „Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich”. W ramach tego tematu istnieje kilka zadań badawczych, które zmierzają do wyjaśnienia wpływu różnych pozarolniczych członów gospodarki żywnościowej na kierunki rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie jakim zmianom powinno ulegać rolnictwo w różnych regionach, a w szczególności jaki poziom rozwoju powinno osiągać rolnictwo Polski np. w okresie od 2015 do 2025 r., a nawet do 2035 r. itp. Cechą charakterystyczną polskiego rolnictwa jest fakt, iż na 15,9 mln ha użytków rolnych w Polsce, około 8,0 mln ha UR znajduje się w 215 tys. gospodarstw rozwojowych, które posiadają zdolności do odtwarzania potencjału produkcyjnego, a w tym posiadają zdolności do finansowania nakładów na wzrost produkcji roślinnej i zwierzęcej. Te 215 tys. gospodarstw ma towarową produkcję wyższą od 30 tys. zł na 1 gospodarstwo; średnio kształtuje się na poziomie 147 tys. zł na 1 gospodarstwo. Gospodarstwa są w stanie zwiększyć produkcję zarówno roślinną jak i zwierzęcą
Tytuł tomu
Program Wieloletni 2005-2009 - 64
Data wydania
2007
ISBN/ISSN
978-83-60798-07-2
Liczba stron
158
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Waldemar Michna
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku