Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Niniejsze opracowanie ma za zadanie podsumowania pięcioletniego okresu badań prowadzonych na zbiorowości rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w Zakładzie Ekonomiki Gospodarstw Rolnych IERIGŻ-PIB. Celem badań było zobrazowanie zmian, jakie zaszły w tej grupie gospodarstw wielkoobszarowych od momentu integracji Polski z Unią Europejską. Z uwagi na dobór próby badawczej badania te były w pewnym stopniu kontynuacją tematu rozpoczętego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Analizowano wtedy spółdzielnie wchodzące w skład losowo dobranej próby 100 RSP z terenu całego kraju. Celowość współcześnie prowadzonych badań potwierdza fakt, iż po prawie 20 latach od rozpoczęcia w naszym kraju transformacji systemowej (ustrojowej), i po 5 latach funkcjonowania w ramach wspólnego rynku rolnego UE spółdzielnie produkcji rolnej wciąż stanowią znaczący element naszego rolnictwa. Wszystkie spółdzielnie, w tym również i spółdzielnie rolnicze, definiować można jako autonomiczne zrzeszenia osób fizycznych, które zjednoczyły się dobrowolnie celem zaspokojenia swoich aspiracji i potrzeb ekonomicznych. Podstawą działalności gospodarczej tych jednostek są zapisy ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz zarejestrowane statuty
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 152
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-089-0
Liczba stron
63
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku