Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Zgodnie z planem prac Programu Wieloletniego 2005-2009 prezentowane opracowanie miało ukazać się na przełomie 2006 i 2007 roku. Przygotowując plan publikacji zakładano bowiem, że prace nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą postępowały zgodnie z harmonogramem, podanym w Rozporządzeniu Rady 1698/2005 i wobec tego jeszcze przed końcem 2006 roku polski PROW 2013 zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską, a przygotowania do wprowadzenia go w życie będą w Polsce tak zaawansowane, iż przynajmniej niektóre działania zostaną uruchomione zimą 2007 roku. Założenie takie świadczyło o bezgranicznej wręcz naiwności. Okazało się bowiem, że w grudniu 2006 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopiero zakończyło opracowywanie tej wersji projektu programu, która następnie została przekazana KE. Błędne byłoby jednak przypisywanie polskiej administracji winy za opóźnienie procesu programowania. Głównym winowajcą jest z co najmniej trzech powodów Unia Europejska. Po pierwsze jej władze dopiero jesienią 2006 roku zakończyły proces legislacyjny. Tymczasem dopiero po wejściu w życie kompletu rozporządzeń Rady i Komisji państwa członkowskie mogły zakończyć prace nad ostatecznymi wersjami projektów PROW 2013. Oczywiście pewną część winy za opóźnienia procesu legislacyjnego ponoszą państwa członkowskie, które uczestniczą w przygotowaniu Rozporządzeń Rady, gdyż zbyt długo trwało poszukiwanie sformułowań, możliwych do zaakceptowania przez wszystkich 25 członków. Po drugie, na opóźnienie prac miała również niewątpliwie wpływ dyskusja nad budżetem wieloletnim UE na okres 2007-2013. Został on uchwalony dopiero na posiedzeniu Szczytu Rady 19 grudnia 2005 roku. Decyzja Rady nie zakończyła jednak kontrowersji wokół budżetu. W sporze o budżet w ostatniej fazie uczestniczył Parlament Europejski, który 18 stycznia 2006 roku odrzucił ogromną większością głosów budżet w wersji uzgodnionej podczas Szczytu i wezwał Radę do negocjowania jego wysokości. Porozumienie osiągnięto dopiero 24 maja 2006 roku. Spór o wysokość budżetu między Radą i KE a PE trwał więc aż 5 miesięcy. Jest oczywiste, że przed zakończeniem prac nad budżetem wieloletnim Rada nie mogła podejmować decyzji o wysokości środków budżetowych przeznaczanych na poszczególne przedsięwzięcia w latach 2007-2013, w tym także o wysokości budżetu Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Trudno jednak nie wyrazić zdziwienia, że dopiero we wrześniu 2006 roku, a zatem po czterech miesiącach od daty porozumienia z Parlamentem Europejskim państwa członkowskie otrzymały informacje o kwotach, którymi UE będzie w latach 2007-2013 wspierać programy rozwoju obszarów wiejskich. Jest to właśnie trzecia przyczyna opóźnienia procesu programowania
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 118
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60798-91-1
Liczba stron
142
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki prawne i Administracja, Nauki rolnicze, Nauki ekonomiczne, Nauki prawne i administracja, Nauki rolnicze, Unia Europejska, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Prawo, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku