Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym – ujęcie analityczne i empiryczne (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Wzrost gospodarczy to przedmiot stałego zainteresowania nie tylko ekonomistów, lecz w gruncie rzeczy całych społeczeństw ze względu na jego kluczowe znaczenie dla dobrobytu ekonomicznego. Źródła wzrostu gospodarczego mogą mieć różny charakter, ale jego podstawowym miernikiem jest produkt krajowy, będący sumą wartości dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo danego kraju w określonym czasie. Oznacza to, że wzrost gospodarczy jest w istocie zagregowanym odzwierciedleniem wzrostu produkcji dóbr i usług w różnych sektorach gospodarki. Udział poszczególnych sektorów w tworzeniu produktu krajowego, w rezultacie w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, może być zróżnicowany w zależności od kraju i występującego w nim układu czynników wzrostu. Nie wszystkie sektory gospodarki w równym stopniu uczestniczą w kreowaniu wzrostu gospodarczego. W związku z tym, w ujęciu dynamicznym wyróżnia się sektory rosnące i malejące. Taki stan rzeczy wynika z odmiennego kształtowania się przesłanek wzrostu produkcji występujących zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Brak trafnej identyfikacji tych przesłanek w danym sektorze utrudnia zrozumienie przyczyn kształtowania się produkcji na określonym poziomie, a także obiektywną ocenę perspektyw rozwojowych sektora
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 169
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-058-6
Liczba stron
119
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Teoria ekonomii, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku