Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Rynek pracy Bytomia (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Książka jest rezultatem projektu badawczego pt. „Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadrzędnym celem projektu było uzyskanie aktualnych oraz rzetelnych informacji dotyczących lokalnego rynku pracy – oszacowanie trendów rozwojowych i tendencji zmian gospodarczych w powiecie bytomskim w perspektywie lat 2010– 2015. Powstanie projektu i konieczność jego realizacji wynikła z potrzeby dokonania analizy i diagnozy dynamicznie zachodzących zmian na lokalnym rynku pracy. W Bytomiu w ciągu ostatnich lat nawarstwiły się liczne problemy; wśród nich: likwidacja przedsiębiorstw przemysłu tradycyjnego – górnictwa i hutnictwa, duże bezrobocie czy degradacja środowiska. Badania rynku pracy nie były prowadzone od wielu lat (ostatnie badanie prowadzono w powiecie bytomskim w 2003 roku – Projekt celowy zamawiany Nr 011-18 „Rynek pracy w województwie śląskim. Nowe metody koordynacji kształcenia i zatrudnienia wobec restrukturyzacji gospodarki” zrealizowany przez partnera – Główny Instytut Górnictwa). Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu prowadzi jedynie monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jednak badania te okazują się niewystarczające. Istniała więc pilna potrzeba wykonania bardziej wnikliwych i perspektywicznych badań. Urząd nie posiadał aktualnych wyników badań i prognoz podaży pracy i popytu na pracę, w tym wiedzy o determinantach zarówno społecznych, jak i gospodarczych, które mogą istotnie wpłynąć na wzrost zatrudnienia i tym samym ograniczyć negatywne skutki bezrobocia. Ponadto, dane statystyczne, będące w dyspozycji tutejszego Urzędu, wskazują na następujące problemy: wysoki odsetek bezrobotnych kobiet, wysoka stopa bezrobocia, wysoki odsetek osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach i niewystarczających kompetencjach zawodowych
Podtytuł
Szanse i zagrożenia XXI wieku
ISBN/ISSN
978-83-61126-31-7
Liczba stron
168
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki społeczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki społeczne, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Socjologia, Polityka społeczna
Redakcja naukowa
Ryszard Marszowski
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku