Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Studia i Monografie - 49 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów sportowej gry w kręgu kultury europejskiej s ą zespołowe gry sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna). Pascal pisał o grze w piłkę jako rozrywce królów, a noblista Albert Camus twierdził, że wszystko, co wie o życiu zawdzięcza piłce nożnej. Gry stanowi ą atrakcyjny środek realizacji celów sportowych, wychowawczych i dydaktycznych. W kręgu kultury europejskiej wiodą prym wśród najbardziej popularnych dyscyplin sportowych (25 gier zespołowych uprawianych w Europie), choć niektóre z nich (np. baseball, softball, rugby, hokej na lodzie lub na trawie) uprawiane regionalnie, nie są tak rozpowszechnione jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna czy piłka nożna. To poniek ąd wyjaśnia ograniczenie zakresu podejmowanych analiz do wybranych czterech gier zespołowych (choć wiele poruszanych tutaj kwestii z powodzeniem może być transponowanych na inne gry). Dokonany wybór nawi ązuje również do pewnej tradycji w teorii zespołowych gier sportowych, budowanej na gruncie teorii sportu. Zdecydowana większość zawartych tam przykładów (m.in. opisuj ących gr, działania zawodnika w trakcie gry, rozwi ązania konkretnych zada treningowych) odnosi się do najpopularniejszych gier. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż opracowania te służą przede wszystkim kształceniu specjalistów (instruktorów, trenerów) dla potrzeb tych gier. W wielu Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce, kształcą cych nauczycieli i instruktorów dla szeroko rozumianej kultury fizycznej, w obrębie bloku przedmiotowego: zespołowe gry sportowe występują właśnie wymienione gry, co wi ąże się z ich rol ą w szkolnych programach wychowania fizycznego i zapotrzebowaniem rynku na specjalistów w tych dziedzinach
Podtytuł
Istota i wartości zespołowych gier sportowych
Nr katalogowy
A05399
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
1429-8627
Liczba stron
214
Kategoria
Nauki społeczne, Nauki humanistyczne, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Socjologia, Filozofia /Logika, Medycyna /Zdrowie /Uroda
Dostępne formaty
EPUB publication_document_format_label_epub publication_document_format_description_epub x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x
6,64 zł + Do koszyka

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(19)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku