Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Studia nad zmiennością wybranych cech morfologicznych i użytkowych rodzaju Lupinus, ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców wewnątrz i międzygatunkowych (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Celem podjętych badań było przeprowadzenie oceny zróżnicowania pod względem wybranych cech morfologicznych, struktury plonu oraz fenologii – na podstawie trzyletnich doświadczeń polowych – następujących trzech grup materiałów kolekcyjnych: I – dzikich gatunków (L. hispanicus subsp. hispanicus, L. cosentinii, L. atlanticus, L. pilosus, L. palaestinus) ocenianych na tle wybranych genotypów z gatunków uprawnych (L. angustifolius, L. albus, L. mutabilis), II – siedem mieszańców wewnątrzgatunkowych L. mutabilis i ich form rodzicielskich, III – dziewięć mieszańców międzygatunkowych otrzymanych ze skrzyżowania łubinu białego (L. albus sensu lato) i łubinu andyjskiego (L. mutabilis). Ponadto przeanalizowano pod względem zmienności cech morfologicznych oraz liczby strąków z pędu głównego wraz ze stopniem odziedziczalności cech dwie populacje mieszańców pokolenia F2 L. angustifolius – (‘Emir’ x LAE-1) i (‘Emir’ x ‘Graf’). Podjęto także próbę międzygatunkowej hybrydyzacji i przeprowadzono anatomiczne oraz cytologiczne badania dotyczące możliwości otrzymania nowych mieszańców międzygatunkowych między sekcją Albus i Atlanticus. W tym celu przeanalizowano proces kontrolowanego zapylenia – wykonano obserwacje zachowania się pyłku (osadzanie się pyłku na znamieniu słupka, przerastanie łagiewek pyłkowych przez szyjkę słupka oraz zalążek) i rozwoju zarodków mieszańcowych po 24, 72 oraz 168 h po zapyleniu przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego oraz z fluorescencją. Analizy statystyczne wykazały przydatność materiałów kolekcyjnych do celów hodowlanych oraz badań genetycznych. Dzikie gatunki należące do pierwszej grupy analizowanego materiału charakteryzowały się: średnio najniższymi roślinami, o najkrótszych kwiatostanach, długością okresu wegetacji poniżej poniżej 135 dni i najwyższym indeksie płodności. Indeks płodności pędu głównego był wyższy o 30–40% w porównaniu do ocenianych form L. mutabilis i mieszańców wewnątrzgatunkowych oraz międzygatunkowych. Na uwagę zasługuje L. atlanticus, który może stanowić cenne źródło cech związanych z elementami plonowania – wysoki indeks płodności w porównaniu z uprawnymi gatunkami oraz krótki okres wegetacji (120 dni) – zbliżony do L. angustifolius. Najwyższymi roślinami, o długich kwiatostanach i stosunkowo najniższym indeksie płodności charakteryzowały się rośliny badanych genotypów L. mutabilis.Jednakże wysoką plennością (powyżej 40 strąków z rośliny) cechowały się rośliny L. mutabilis 'Potosi’. Wprowadzając do formuły wewnątrzgatunkowych mieszańców L. mutabilis mutanta KW ze zdeterminowanym typem wzrostu (epigonalnym), uzyskano poprawę wiązania strąków na roślinie u dwóch mieszańców: (Mut-160 x KW) oraz (XM.5 x KW-12), a ponadto u drugiego mieszańca stwierdzono istotne ograniczenie liczby rozgałęzień bocznych. Pod względem tej cechy można będzie przeprowadzić jeszcze bardziej ukierunkowaną selekcję, dążąc do form o ograniczonej liczbie pędów lub epigonalnych segregantów. Większość mieszańców wewnątrzgatunkowych charakteryzowała się wysokimi zakresami zmienności wartości masy tysiąca nasion
Nr katalogowy
A06848
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-7717-028-1
Liczba stron
122
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Biologia /Biotechnologia /Ekologia
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku