Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Głównym celem tego opracowania jest ocena stopnia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warto jednak spojrzeć na to zagadnienie w dłuższej perspektywie czasu. Gospodarstwa musiały bowiem w 2004 roku podjąć trud dostosowywania się do nowych warunków gospodarowania, podczas gdy nadal trwał proces adaptacji do traumatycznych zmian spowodowanych przemianą ustroju społeczno- -gospodarczego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Co więcej, w trakcie adaptacji do objęcia polskiego rolnictwa wspólną polityką rolną, zaistniał w 2008 roku światowy kryzys gospodarczy, którego skutki polskie gospodarstwa rolne zaczynają odczuwać coraz dotkliwiej. Ponadto w ostatnim ćwierćwieczu postępowały zmiany klimatu, które wywierały ujemny wpływ przede wszystkim na efekty uzyskiwane w produkcji roślinnej. Zmiana ustroju społeczno-gospodarczego zapoczątkowana w 1989 roku przyniosła w większości lat zdecydowane pogorszenie ekonomicznych warunków gospodarowania1. W efekcie zaczęło ubywać gospodarstw średniej wielkości, z obszarem od kilku do kilkunastu hektarów. Inne gospodarstwa tej wielkości zareagowały ograniczeniem intensywności produkcji (głównie nakładów środków pochodzących z zakupu), rezygnacją z uprawy gruntów najgorszej jakości bądź gruntów o utrudnionych warunkach (dalekie dojazdy, duże nachylenie stoków itd.) oraz ograniczeniem liczebności stad zwierząt o niskim potencjale genetycznym. Znikomy postęp odnotowano zarazem w rozwijaniu współpracy producentów rolnych, która pozwoliłaby efektywniej wykorzystywać drogie środki produkcji (np. większe maszyny) oraz poszukiwać najkorzystniejszych kontaktów z rynkiem. Nie trzeba w związku z tym udowadniać, że wiele gospodarstw rolnych znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 132
ISBN/ISSN
978-83-7658-041-8
Liczba stron
170
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku