Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 18 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Gospodarka komunalna, przemysł i rolnictwo (produkcja roślinna i zwierzęca) pochłaniają znaczne ilości wody o stosunkowo wysokiej jakości. Światowe zapotrzebowanie na wodę ciągle wzrasta, co sprawia, że troska o ochronę światowych zasobów wody słodkiej staje się coraz większym wyzwaniem. W pracy przedstawiono efekty kilku projektów badawczych realizowanych na Dolnym Śląsku, obejmujących swym zakresem kwestie wpływu rolniczego użytkowania gruntów na jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz odcieków drenarskich. Wody występujące na obszarach użytkowanych rolniczo nie wykazują znaczącego zanieczyszczenia substancją organiczną. Szczególną uwagę należy zwracać na zawartość azotanów, których stężenia często przekraczają 50 mg NO3 dm-3, a więc są to wody zanieczyszczone. Znaczący wpływ na stężenie azotanów i fosforu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo ma stosowanie odwodnienia za pomocą drenowania. Wody odprowadzane systemami drenarskimi cechują się szczególnie wysoką zawartością azotanów, dochodzącą nawet do 190 mg NO3 dm-3. W celu ograniczenia ładunku składników biogennych wynoszonych wraz z wodami odpływającymi ze zlewni rolniczych należy dążyć do tworzenia naturalnych barier ograniczających dopływ tych składników. Jednym z podstawowych działań może być racjonalne kształtowanie struktury użytkowania zlewni. Naturalnym rozwiązaniem jest zagospodarowanie najniższej części doliny przylegającej do cieku, o najwyższym poziomie wody podziemnej, jako użytki zielone, a wyższych partii jako grunty orne. Zarówno w przypadku wód podziemnych, jak i powierzchniowych ważnym źródłem pogorszenia ich jakości jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich oraz nie zawsze prawidłowy sposób przechowywania nawozów naturalnych. Zagrożenie wynikające z niekontrolowanego odprowadzania ścieków bytowych jest znaczne, nawet w porównaniu z obiektem nawadnianym ściekami czy tradycyjnie użytkowanym rolniczo. Analizowanie tych czynników łącznie prowadzi dość często do nadmiernego obciążenia rolnictwa odpowiedzialnością za pogorszenie jakości wód
Podtytuł
Water quality in agriculturally used catchments in Lower Silesia
Data wydania
2011
ISBN/ISSN
978–83–7717–082–3
Liczba stron
94
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Biologia /Biotechnologia /Ekologia, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku