Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Zeszyty Naukowe UP - 549 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Konsekwentnie prowadzona praca hodowlana pozwala doskonalić cechy ważne gospodarczo, w tym niskoodziedziczalne cechy użytkowości rozpłodowej. Potencjał genetyczny w zakresie cech rozrodu zwierzęta mogą przejawiać tylko w bardzo dobrych warunkach środowiska, przy zastosowaniu optymalnych technik rozrodu [Chen i in., 2003; Damgaard i in., 2003; van der Peet-Schwering i in., 2004]. W ocenie użytkowości rozpłodowej loch oceniana jest przede wszystkim: liczba prosiąt żywo urodzonych i odsadzonych, liczba gruczołów sutkowych oraz wiek pierwszego oprosienia i długość międzymiotu. Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejszą cechą jest liczba prosiąt odsadzonych w ciągu roku od lochy. Wysoka plenność loch, będąca wypadkową liczebności miotu, ilości miotów w ciągu roku oraz zdrowia prosiąt warunkuje efektywną produkcję. Straty ekonomiczne w produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależą od zdrowia prosiąt. Jest ono pochodną stanu nieswoistej i swoistej odporności. Odporność nieswoista jest przede wszystkim uwarunkowana genetycznie, ale jej pobudzenie u prosiąt w dużym stopniu zależy od mleczności macior, jakości siary i czasu jej pobrania przez noworodki. Odporność swoistą zapewniają immunolaktoglobuliny (Ig). Im więcej protektywnych Ig siarowych pobiorą oseski, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na dodatkowe elementy odporności nieswoistej i niższe będzie jej pobudzenie. Pobranie siary zaraz po urodzeniu stymuluje wzrost prosiąt i rozwój przewodu pokarmowego oraz zapewnia immunologiczną ochronę dzięki absorpcji Ig. Aby uzyskać dobre wyniki odchowu potomstwa, należy przede wszystkim zapewnić prosiętom dostęp do bardzo dobrej jakościowo, bogatej w Ig siary. Jeśli stwierdzamy na podstawie obrazu klinicznego (charłaczenie osesków), że siara jest niedostatecznej jakości, lub że prosięta wypiły jej za mało, należy podać im Ig parenteralnie lub per os. Źródłem Ig dla takich prosiąt może być siara krowy lub świńskie Ig surowicze [Gomez i in., 1998; Jensen i in., 2001]. Wyniki odchowu prosiąt w pierwszych dniach życia zależą głównie od mleczności ich matek, dlatego znajomość procesów wpływających na wydajność mleczną loch jest bardzo ważna
Podtytuł
Środowiskowe uwarunkowanie cech mleczności w stadzie bydła rasy czerwono-białej użytkowanego systemem alkierzowo-pastwiskowym w rejonie Podsudecia
Data wydania
2007
ISBN/ISSN
1897-4732
Liczba stron
80
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Czasopisma naukowe, Rolnictwo / Ogrodnictwo, Nauki weterynaryjne, Nauki rolnicze
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(48)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku