Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 6 (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości wód w zbiornikach zaporowych. Scharakteryzowane zostały czynniki naturalne, antropogeniczne i techniczne, mające wpływ na jakość zretencjonowanej wody. Jako obiekt do badań wybrano silnie zeutrofizowany zbiornik w Gołuchowie z systemem rekultywacji technicznej – instalacją aeracyjną przy zaporze, przegrodami biologicznymi na dopływach oraz osadnikiem ekologicznym. Proces rekultywacji rozpoczęto w 1993 roku. Zakres pracy obejmuje: studia literatury, dokumentacji zbiornika, analizę materiałów i danych udostępnionych między innymi przez WIOŚ, badania terenowe, szereg badań laboratoryjnych, a także charakterystykę i ocenę skuteczności stosowanych metod ochrony i rekultywacji oraz bilans azotu i fosforu metodą soil surface balance i ocenę stopnia eutrofizacji zbiornika oraz naturalnej podatności na degradację. Wynikiem badań jest: ocena jakości wody w zbiorniku i jakości wód w zlewni, charakterystyka środowiska naturalnego w zlewni pod kątem naturalnej podatności zbiornika na zanieczyszczenia, wpływ zagospodarowania terenu i osadnictwa na jakość wody oraz scharakteryzowanie źródeł i określenie ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych, ocena stopnia eutrofizacji zbiornika na podstawie analiz chemicznych elementów ekosystemu i ładunków zanieczyszczeń, charakterystyka podjętych działań rekultywacyjnych i ocena ich skuteczności, określenie metod ochrony i sanacji. Opisane metody rozwiązania mogą być zastosowane w ochronie wód w nizinnych zbiornikach zaporowych, a także w pracach studialnych dotyczących prognozowania jakości wody w planowanych zbiornikach zaporowych
Podtytuł
pływ czynników naturalnych, antropogenicznych i technicznych na jakość wody w Zbiorniku Gołuchów
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60574-28-7
Liczba stron
68
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Biologia /Biotechnologia /Ekologia, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku