Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska - 7 (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Celem pracy jest ocena zmienności zasobów wodnych gleby w okresie zimowym. W pracy wykorzystano codzienne wyniki pomiarów wilgotności gleby z zastosowaniem techniki TDR pod powierzchnią nieporośniętą i pokrytą trawąoraz obliczone na ich podstawie zasoby wodne gleby w warstwach 0÷5, 0÷20, 0÷40, 0÷60, 0÷80 i 0÷100 cm. Spośród elementów agrometeorologicznych do analiz przyjęto: dobowe sumy opadów atmosferycznych, średnie dobowe wartości temperatury powietrza i gleby na 6 głęboko¬ściach, a także stany wody gruntowej z okresów zimowych 2002/2003, 2003/2004 oraz 2004/2005, sumowanych lub uśrednianych dla 15 kroków czasowych: od 1 do 15 dni poprzedzających termin, na który zmierzono wilgotność gleby. Analizy przeprowadzano dla przedziału czasowego: miesiąc (listopad-kwiecień) i cały okres zimowy. Wykonywano je również dla dwóch i trzech okresów zimowych łącznie: analogicznie dla poszczególnych miesięcy i całych okresów zimowych. Naj¬ważniejszym etapem pracy było wyprowadzenie równań regresji i wyodrębnienie osta¬tecznego zbioru zmiennych w postaci elementów agrometeorologicznych, w najlepszy sposób opisujących zasoby wodne w sześciu warstwach gleby, pod powierzchnią niepo¬rośniętą i pokrytą trawą oddzielnie. Przy ich interpretacji zwracano uwagę przede wszystkim na te zmienne opisujące, które wnosiły najwięcej informacji o zasobach wodnych gleby w poszczególnych miesiącach i całym okresie zimowym
Podtytuł
Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60574-29-4
Liczba stron
130
Kategoria
Czasopisma naukowe, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne, Czasopisma naukowe, Hydrologia, Inżynieria środowiskowa, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Nauki techniczne
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(15)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku