Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Wykorzystanie saprotroficznych form Fusarium oxysporum Schlecht. ex. Fr. do zwalczania różowej zgnilizny korzeni pora (Allium ampeloprasum ssp. porrum (L) J.Gay) (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fr. jest grzybem ubikwistycznym, występuje głównie w glebie, we wszystkich strefach klimatycznych świata. Może żyć saprotroficznie jak i pasożytniczo, powodując przede wszystkim choroby roślin, niekiedy infekcje u zwierząt i ludzi. Z uwagi na przystosowania polifagiczne i związane z tym znaczne straty w różnorodnych uprawach rolniczych i leśnych opisywany gatunek ma istotne znaczenie ekonomiczne (Kistler 1997). F. oxysporum, podobnie jak wiele innych gatunków w obrębie Fusarium spp., wykazuje dużą zmienność pod względem morfologicznym, jak i fizjologicznym (Kistler 1997, Rataj-Guranowska i Pieczul 2002). Ta różnorodność form stanowiła zawsze problem badawczy dla mikologów-systematyków i fitopatologów. Dlatego, w 1940 r. Snyder i Hansen, gatunki powodujące choroby naczyniowe z sekcji Elegans zredukowali do jednego – F. oxysporum, tworząc jednocześnie formy specjalne, których identyfikacja opierała się na selektywnej patogeniczności. Zarówno wtedy, jak i teraz przynależność do określonej formy specjalnej dokonywana jest na podstawie oceny podatności roślin na zakażenie (Rataj-Guranowska 1987). Znaczne straty ekonomiczne powodowane przez formy specjalne, a także wysokie koszty i ograniczona skuteczność stosowanych metod ochrony roślin przed fuzaryjnym więdnięciem lub fuzaryjną zgnilizną skłaniają do szczegółowej analizy mechanizmów biologicznej aktywności i różnorodności w obrębie F. oxysporum (Appel i Gordon 1994, Woudt i in., 1995). Formy niepasożytnicze mogą indukować odporność u roślin zakażanych przez formy pasożytnicze tego gatunku, dlatego wiedza o przystosowaniu poszczególnych form F. oxysporum do pobierania pokarmu ma znaczenie praktyczne (Kroon i in. 1991, Kaur i Singh 2007). Grzyby te mogą oddziaływać nie tylko w strefie rizosfery, konkurując o pokarm, ale również nawiązywać latentny, a nawet symbiotyczny kontakt z korzeniami roślin. Zjawisko to jest znane u wielu gatunków roślin (Alabouvette 1990, Larkin i in. 1996, Rajendran i Ranganathan 1996
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-7717-008-3
Liczba stron
56
Kategoria
Nauki matematyczno-przyrodnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Biologia /Biotechnologia /Ekologia
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku