Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (10). Raport końcowy synteza i rekomendacje (ebook)

Ocena:
2 ocen
Opis
Zadanie badawcze pt. „Rolnictwo społecznie zrównoważone”, którego dotyczy niniejszy raport, zostało ustanowione Uchwałą Nr 146/2004 Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w ramach programu wieloletniego „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, jako jedno z zadań w temacie „Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym”. Przedkładany raport z realizacji zadania stanowi syntetyczne ujęcie uzyskanych wyników teoretycznych i empirycznych oraz formułuje pewne rekomendacje pod adresem czynnika instytucjonalnego (polityki). Rozwinięcie poszczególnych kwestii zawartych w niniejszym raporcie znajduje się w zeszytach „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym” oraz niepublikowanych ekspertyzach a także innych publikacjach i opracowaniach. Spis treści zeszytów wyszczególniono w załączniku. Zadanie było realizowane w latach 2005-2009 przez zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej – PIB, przy współudziale poprzez konsultacje i ekspertyzy pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, uczelni (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), placówek Polskiej Akademii Nauk (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie, Instytut Kształtowania Środowiska Rolniczego w Poznaniu, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w Warszawie), a także urzędów (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie) oraz organizacji społecznych
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 175
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-082-1
Liczba stron
101
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku