Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5) (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
W kolejnym raporcie „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym” (4) zamieszczono trzy opracowania. W opracowaniu „Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów” dokonano pierwszego podejścia do rozpoznania stopnia zrównoważenia rolnictwa indywidualnego przez pryzmat zrównoważenia gospodarstw rolnych. W ocenie zrównoważenia gospodarstw rolnych zastosowano pewne kryteria środowiskowo-produkcyjne, dotyczące udziału zbóż, udziału roślin ozimych, uprawianych grup roślin (zmianowania), obsady przeżuwaczy na głównej powierzchni paszowej oraz obsady pogłowia na użytkach rolnych. Ponadto, wyodrębniono grupy gospodarstw rolnych o pewnych cechach mających znaczenie dla oceny zrównoważenia, a mianowicie grupę gospodarstw samozaopatrzeniowych, grupę gospodarstw bezinwentarzowych oraz grupę gospodarstw stosujących płodozmian norfolski, a także grupę gospodarstw rolniczych, za które przyjęto gospodarstwa stanowiące przeważające źródło utrzymania dla rodzin je użytkujących. Badanie tych grup gospodarstw było możliwe dzięki przeprowadzonemu przez Główny Urząd Statystyczny w czerwcu 2005 r. badaniu struktury rolnictwa. Treść tego badania wpłynęła na uwzględnione kryteria środowiskowo-produkcyjne zrównoważenia. Zatem zrównoważenie wyodrębnionych grup gospodarstw rolnych nie jest pełne. Przesądza to, iż ich przydatność w ocenie zrównoważenia rolnictwa indywidualnego – na poziomie kraju i regionów (województw) – jest również ograniczona
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 87
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60798-17-1
Liczba stron
135
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Unia Europejska, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku