Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (8). Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle statystyki publicznej (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Praca podejmuje ważną i aktualną kwestię zrównoważenia polskiego rolnictwa. W istocie jest to pierwsza próba oceny zrównoważenia w oparciu o dane gromadzone w systemie statystyki publicznej. W nieznacznym zakresie wykorzystano także dane rachunkowości rolnej FADN. Dokonanie oceny zrównoważenia rolnictwa jest wskazane, ponieważ kurs na zrównoważony rozwój rolnictwa został obrany przez Unię Europejską, a zatem trzeba monitorować postępy w tym zakresie. Taki rozwój staje się nie tylko „normą” polityczną, ale zyskuje coraz bardziej widoczne wsparcie poprzez mechanizmy polityki rolnej – Wspólnotowej (WPR) i narodowej (krajowej). Ocena zrównoważenia rolnictwa jest jednak złożona i napotyka znaczne przeszkody. Po pierwsze dlatego, że koncepcja zrównoważenia rozwoju rolnictwa, podobnie jak zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (sustainable development), jest jeszcze w fazie in statu nascendi – nie ma do końca ustalonych wskaźników zrównoważenia ani w skali międzynarodowej, ani krajowej. Po drugie dlatego, że warunki zrównoważenia nie są jednakowe w przypadku gospodarstw rolnych (w mikroskali) oraz w przypadku całego sektora rolnego (w makroskali). Po trzecie dlatego, że lokalny charakter wielce zróżnicowanych agroekosystemów powoduje, iż ta sama wartość danego wskaźnika zrównoważenia w przypadku jednego gospodarstwa (miejscowości, regionu) może świadczyć o zrównoważeniu względnie niezrównoważeniu a w przypadku innego nie. Po czwarte dlatego, że dotychczasowe badania statystyczne były podporządkowane głównie ustaleniu wartości cech produkcyjno-ekonomicznych, w mniejszym stopniu cech społecznych, natomiast cechy środowiskowe były traktowane marginesowo – głównie zresztą w kontekście wpływu na korzyści ekonomiczne
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 161
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-022-7
Liczba stron
155
Kategoria
Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Józef Stanisław Zegar
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku