Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Kolejny zeszyt (nr 15) z serii „Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym” zawiera cztery prace wykonane przez specjalistów z trzech orodków badawczych: Instytutu Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa – PIB w Puawach, Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – PIB w Warszawie. Eksperci z IUNG-PIB w ekspertyzie podjli niezwykle wane i aktualne zagadnienie emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O) oraz bilansu wgla w polskim rolnictwie. Rolnictwo odpowiada za okoo 1/3 emisji gazów cieplarnianych (w przypadku podtlenku azotu jest to a 3/4), a zatem nie moe by wyczone z dziaa na rzecz agodzenia zmian klimatycznych. To jednak, jak w przypadku metanu, ma bezporedni zwizek z rozmiarami produkcji rolniczej – w danym przypadku z wielkoci pogowia byda. atwiej podj dziaania na rzecz ograniczenia podtlenku azotu poprzez optymalizacj nawoenia azotem (technologie precyzyjne) oraz szybkie zaorywanie resztek poniwnych. W przypadku wgla waciwa gospodarka nim ma znaczenie dla yznoci gleb (sekwestracja wgla, zmniejszajca emisj CO2 do atmosfery) oraz utraty wgla w glebie w procesie rozkadu glebowej materii organicznej czyli emisji CO2 do atmosfery. Bilans wgla (lad wglowy) systemów produkcji rolniczej czy nawet poszczególnych produktów rolniczych staje si coraz waniejszym komponentem wska nika ogólnego ladu wglowego. Z tego wzgldu istotne jest ustalenie kosztów i korzy- ci emisji i sekwestracji wgla, w tym w szczególnoci kosztów ograniczenia emisji wgla (w postaci CO2), które w rolnictwie s nisze ni w innych sektorach. Prof. Henryk Runowski podj zagadnienie rolnictwa ekologicznego, które mona uzna za jedn z postaci rolnictwa wpisujc si w koncepcj rolnictwa zrównowaonego – w kadym bd razie zrównowaonego pod wzgldem rodowiskowym. Niewtpliwa skuteczno rolnictwa ekologicznego w podoaniu wyzwaniom rodowiskowym (ekologicznym) oraz walory zdrowotne ywnoci wytworzonej w tej postaci rolnictwa nie zapewni mu rozwoju, jeli nie bdzie jednoczenie realizowa celów ekonomicznych. W duszym okresie o powodzeniu kadej postaci rolnictwa przesdza popyt, który jest silnie okrelany przez cen oraz opacalno
Podtytuł
Program Wieloletni 2011-2014 - 50
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-7658-22
Liczba stron
190
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Józef St. Zegar
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(86)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku