Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Publikacja obejmuje artykuły poświęcone zmianom produktywności, nakładów pracy oraz kosztów kredytowania polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkostwa w UE. Poprawa produktywności w warunkach otwartej gospodarki jest kluczowym elementem trwałej poprawy dochodów w rolnictwie. Dotychczas przeprowadzone w ramach analizy wyników ekonomicznych polskiego rolnictwa badania wskazują na niewspółmiernie wysoką pracochłonność produkcji rolniczej w Polsce w porównaniu z większością krajów UE. Podobnie rolnictwo polskie wyróżnia niewielkie zaangażowanie kapitału obcego. Wymienione różnice są przedmiotem analiz przeprowadzonych na poziomie makroregionów. Analizy te pozwolą na wskazanie roli tych czynników oraz potencjalnych możliwości poprawy produktywności polskiego rolnictwa. Analiza produktywności objęła rolnictwo polskie jak też wybrane kraje europejskie. Wykorzystany w badaniu wskaźnik Malmquista pozwolił na wyróżnienie źródeł poprawy lub pogorszenia produktywności, takich jak zmiany w efektywności technicznej i technologii produkcji. Spośród tych dwóch zmiany wtechnologii produkcji odzwierciedlają przemiany o charakterze strukturalnym. W tym sensie wskazują na występowanie procesów warunkujących wzrost dochodów rolników w długim okresie. Przeprowadzone badanie czynnika pracy w rolnictwie polskim dotyczyło współzależności pomiędzy wielkością nakładów pracy i gospodarstw indywidualnych w ujęciu regionalnym. W analizie uwzględniono wiek pracujących w rolnictwie i relacje między zasobami a faktycznie wydatkowanymi nakładami pracy. Badanie efektywności wykorzystania czynnika pracy pozwoliło na wskazanie możliwości poprawy produktywności rolnictwa w poszczególnych regionach Polski
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 114
Data wydania
2008
ISBN/ISSN
978-83-60798-83-6
Liczba stron
60
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Unia Europejska, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Zbigniew Floriańczyk
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku