Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Miejsce, funkcje oraz znaczenie rolnictwa w gospodarce zależne są od poziomu rozwoju oraz celów społeczno-ekonomicznych realizowanych przez państwo. Cele rozwoju społeczno-ekonomicznego państwo realizuje poprzez określony system ekonomicznego, prawnego i administracyjnego oddziaływania na gospodarkę. Wybór instrumentów, sposobów oddziaływania, narzędzi i form oddziaływania nie jest dowolny. Zależy od przyjętych celów rozwojowych, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz posiadanych środków. Integracja Polski z UE zasadniczo zmieniała warunki funkcjonowania rolnictwa. Zostało ono objęte Wspólną Polityką Rolną, która stanowi jedną z podstawowych przesłanek kształtujących warunki jego rozwoju. W ostatnich kilkunastu latach Wspólna Polityka Rolna ewoluuje w kierunku ograniczania interwencji rynkowej. W wyniku tych zmian procesy produkcji i obrotu oraz organizacja rynku poszczególnych sektorów rolnictwa zostają poddawane znacznie większemu oddziaływaniu praw popytu i podaży oraz zasadom konkurencji. Oznacza to, że rolnictwo musi dostosować produkcję do wymogów rynku, stawić czoła wyzwaniom rynku globalnego. Takie kierunki ewolucji WPR oraz postępujące procesy liberalizacji handlu artykułami rolnymi oznaczają konieczność orientacji rynkowej podmiotów gospodarczych. Rynek zaczyna regulować większość stosunków między ludźmi oraz jednostkami gospodarczymi. Procesy te stwarzają nową sytuację dla sprawnego funkcjonowania gospodarstw rolnych. Te nowe warunki funkcjonowania oznaczać będą konieczność adaptacji w procesie gospodarowania w rolnictwie mechanizmów ograniczających ryzyko zmienności cen i podejmowanie działań stabilizujących dochody rolnicze
Podtytuł
Program Wieloletni 2005-2009 - 148
Data wydania
2009
ISBN/ISSN
978-83-7658-069-2
Liczba stron
349
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki ekonomiczne, Nauki rolnicze, Zarządzanie /Organizacja /Strategie, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Mariusz Hamulczuk
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku