Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej ludności nierolniczej w latach 2000-2005 (ebook)

Ocena:
1 ocen
Opis
Jednym z elementów oceny stopnia wielofunkcyjnego rozwoju wsi jest określenie skali przemian wśród ludności niezwiązanej z gospodarstwem rolnym. Monitorowanie przeobrażeń w zbiorowości rodzin bezrolnych pozwala na wyznaczenie stopnia zaawansowania przekształceń gospodarczych i urbanizacji terenów wiejskich. Zmiany w aktywności ekonomicznej oraz mobilności przestrzennej tej grupy odzwierciedlają przemiany zachodzące w sferze infrastruktury społecznej i technicznej na wsi, co warunkuje wyrównanie poziomu życia na obszarach wiejskich względem miast. Analiza stopnia nasilania się migracji rodzin bezrolnych, a z badań wynika, że jest to grupa stosunkowo bardziej mobilna niż rodziny posiadające ziemię, pozwala na określenie czy i na ile wieś staje się konkurencyjna dla miasta jako miejsce życia i pracy. Znaczący wzrost dysproporcji w rozwoju ekonomiczno-społecznym pomiędzy terenami silnie zurbanizowanymi, a peryferyjnymi niesie za sobą nasilenie migracji ludności do miejsc, gdzie możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej są wyższe. Wyodrębnianie się zbiorowości bezrolnej, a zwłaszcza przyjmowanie takiego statusu przez osoby pochodzące z rodzin rolniczych, pozwala stwierdzić na ile sytuacja makroekonomiczna oraz chłonność lokalnych rynków pracy wpływają na przemiany w rolnictwie, stymulując proces koncentracji ziemi i przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł zarobkowania
Podtytuł
Program Wieloletni 2011-2014 - 81
Data wydania
2007
ISBN/ISSN
978-83-60798-28-7
Liczba stron
50
Kategoria
Nauki społeczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki społeczne, Nauki rolnicze, Socjologia, Polityka społeczna, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Alina Sikorska
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Poprzednie publikacje(35)
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku