Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Ośrodki Doradztwa Rolniczego oferując usługi konsultingowo-doradcze dla swoich klientów, należą do sektora usług1, którego znaczenie we współczesnym świecie wzrasta2 coraz bardziej [Kalinowski 2009]. G. Rosa [2005] podkreśla charakterystyczne cechy rozwoju rynku usług, wyrażające się po pierwsze wzrostem konkurencyjności związanej z pogłębiającą się rywalizacją zewnętrzną i wewnętrzną, a po drugie zanikaniem tradycyjnych barier pomiędzy różnego rodzaju usługami. Obserwowany rozwój sektora usług jest prawidłowością ekonomiczną. Wyraża się ona w ten sposób, że w miarę rozwoju gospodarczego stopniowo, relatywnie zmniejsza się znaczenie sektora pierwszego – rolnictwa. Z kolei zwiększa się, stabilizuje, a następnie maleje rola sektora drugiego (przemysłu i budownictwa), a równocześnie przez cały czas wzrasta rola sektora usług. Przy czym S. Flejterski i P. Wahl [2003] zwracają uwagę, że w dobie globalizacji, szczególnie w społeczeństwach wkraczających w fazę postindustrialną według określenia D. Bella’a (lub trzeciej fali wg A. Tofflera albo stadium usługowej opcji rozwoju gospodarczego wg K. Kłosińskiego), celowy wydaje się być podział gospodarki na 4 sektory. A mianowicie w przypadku dotychczasowego sektora trzeciego można dzisiaj wydzielić sektor usług tradycyjnych i sektor usług intelektualnych [Flejterski, Wahl 2003, Flejterski i in. 2005]. Do tego ostatniego należy przypisać również działalność prowadzoną przez organizacje zajmujące się doradztwem rolniczym. Jedną z najczęściej przytaczanych w polskiej literaturze ekonomicznej definicji usług sformułował O. Lange [1978], według którego „wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące do wytwarzania przedmiotów, nazywamy usługami”. W innym ujęciu usługi są „działalnością lub zbiorem działalności o mniej lub bardziej niematerialnej naturze, które normalnie, ale niekoniecznie, mają miejsce podczas kontaktu klienta z pracownikiem świadczącym usługę i/lub fizycznymi zasobami i/lub systemem przedsiębiorstwa usługowego, które zapewniają rozwiązanie problemów klienta” [Gronroos 1990]. Definicje pojęcia akcentują podstawową cechę usług, do jakich należy ich niematerialny charakter3. I właśnie usługi konsultingowo - doradcze cechują się najwyższym stopniem niematerialności spośród wszystkich znanych usług
Data wydania
2011
ISBN/ISSN
978-83-7717-101-1
Liczba stron
318
Kategoria
Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki rolnicze, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Julian Kalinowski
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku