Polecani wydawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.pwsz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wsfiz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne z siedziba główną w Warszawie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.polradiologia.org/ Sprawdź szczegóły

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.osw.olsztyn.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Nauk Prawnych PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.inp.pan.pl, www.inp.pan.pl/pyil Sprawdź szczegóły

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.awf.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iung.pulawy.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wseip.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.amuz.edu.pl Sprawdź szczegóły

ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.almamer.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Sztuki PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: www.ispan.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.pts.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Reumatologii im. prof.dr hab.med. Eleonory Reicher w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.instytutreumatologii.pl Sprawdź szczegóły

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.pwsz.com.pl Sprawdź szczegóły

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.sggw.pl Sprawdź szczegóły

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Rodzaj jednostki: Muzeum www.muzeum.bytom.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.itd.poznan.pl Sprawdź szczegóły

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.lazarski.pl Sprawdź szczegóły

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.pimot.org.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.unipt.pl Sprawdź szczegóły

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Rodzaj jednostki: Muzeum www.muzpap.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wszib.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iich.gliwice.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.apeiron.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ikolej.pl Sprawdź szczegóły

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.gig.eu Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.handlowa.eu Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wsea.edu.pl Sprawdź szczegóły

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ltn.lublin.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ios.krakow.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku