Polecani wydawcy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.pan.olsztyn.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibrkk.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibl.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ifpan.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.igik.edu.pl Sprawdź szczegóły

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Rodzaj jednostki: Muzeum www.muzeumniepodleglosci.art.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ipo.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.itme.edu.pl Sprawdź szczegóły

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne w Bytomiu

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.lepidoptera.slask.pl/ste.html Sprawdź szczegóły

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.igpim.pl Sprawdź szczegóły

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.zpsb.szczecin.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wste.edu.pl Sprawdź szczegóły

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.pzh.gov.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wsbif.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.irss.pl Sprawdź szczegóły

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.erce.unesco.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.wil.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ifj.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ierigz.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Allerhanda w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.allerhand.pl Sprawdź szczegóły

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ncbj.gov.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Sportu w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.insp.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ips.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ichpw.pl/ Sprawdź szczegóły

Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.konsulting.gda.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Turystyki w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.vistulahospitality.edu.pl/nauka-i-badania/instytut-turystyki Sprawdź szczegóły

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.imgw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iel.waw.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wsb.net.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku