Powrót do spisu jednostek

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Waszyngtona 4/8, Częstochowa 42-200
Email
wydawnictwo@ajd.czest.pl
WWW
www.ajd.czest.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. To doniosłe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego miało miejsce 1 października 2004 r.

Dzieje Uczelni sięgają jednak do roku 1971. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną . Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla bujnie rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku.

Początki uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku siłę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 40 lat istnienia AJD znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Uczelnia składa się obecnie z pięciu wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego, Wychowania Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych. W struktury AJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ponad 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią.

Pracownicy Uczelni mają możliwość publikowania swoich badań dzięki istnieniu Wydawnictwa AJD. Oficyna jest znana nie tylko w regionie częstochowskim, ale także poza jego granicami. Bierze udział w najważniejszych targach książki w Polsce i w Europie. Oficyna oferuje publikacje poświęcone wielu dyscyplinom nauki.

AJD kształci na 25 kierunkach. Wśród nich 14 prowadzi studia II stopnia, a 9 ma prawa do wydawania dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora na trzech kierunkach: fizyce, historii i literaturoznawstwie. Ma prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na historii. Prowadzi studia III stopnia na kierunkach historia i literaturoznawstwo. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora na innych kierunkach. Akademia prowadzi studia podyplomowe w ponad 60 formach. Dotychczas uczelnia wykształciła ponad 50 tysięcy absolwentów.

AJD prowadzi również szeroką działalność mającą na celu popularyzację nauki i jej osiągnięć wśród osób starszych. Wyrazem tego jest praca Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdego roku z tego typu zajęć korzysta ponad 600 słuchaczy.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. Obecnie AJD zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. W gronie tym blisko 130 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. AJD zatrudnia także ok. 350 pracowników, zatrudnionych w administracji i obsłudze.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy AJD planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez AJD współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zawarliśmy 35 różnorodnych umów dotyczących współpracy z ośrodkami naukowymi z 13 państw. Owocem współpracy jest wymiana kadry i studentów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe Ich wyniki mogą zostać wykorzystane nawet przez przemysł cywilny i wojskowy.

Jako jedna z niewielu Uczelni częstochowska AJD aktywnie uczestniczy w organizacji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Z tej formy zajęć, w czasie jednego kursu korzysta ok. 50 słuchaczy. Młodzież uczy się języka polskiego, poznaje nasz kraj, zwyczaje i kulturę polską.

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia.

Do dużych osiągnięć Uczelni należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach wszystkich uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce.

Wydawnictwo AJD należy do liczących się oficyn wydawniczych w Polsce. Teksty, rekomendowane do druku przez wybitnych recenzentów, uzyskują również bardzo pozytywne opinie powydawnicze w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Każdego roku prace Wydawnictwa prezentowane są na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, Lwowie, Frankfurcie n.Menem oraz na Krajowych Targach Książki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Wydawnictwo przekazuje również swoje prace m.in do Biblioteki polskiej w Paryżu, biblioteki Watykanu, Wilna, Mińska, Kijowa, Moskwy, Lwowa, Tarnopola, Berlina, Koblenz-Landau, Lipska, Londynu, czy Nowego Jorku.

W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku