Powrót do spisu jednostek

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Jagiellońska 59, Warszawa 03-301
WWW
www.kozminski.edu.pl

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają studia doktoranckie oraz liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto od wielu lat uczelnia zajmuje I miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych w rankingach edukacyjnych publikowanych m.in. przez miesięcznik „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, a także tygodnik „WPROST”. W 2012 roku ALK zajęła pierwsze miejsce pośród wszystkich uczelni ekonomicznych w kraju. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

KOŹMIŃSKI posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, oraz ekonomii. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię – rynki zagraniczne, prawo, administrację oraz nauki społeczne w zarządzaniu: socjologię i psychologię w zarządzaniu. Od roku akademickiego 2010/2011 na uczelni realizowany jest program elitarnych studiów PRAWO+.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku