Powrót do spisu jednostek

Akademia Polonijna w Częstochowie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Pułaskiego 4/6, Częstochowa 42-200
Email
biblioteka@ap.edu.pl
WWW
www.ap.edu.pl

Akademia Polonijna jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych, jakie powstały w naszym kraju. Swą działalność rozpoczęła we wrześniu 1992 r. Patronem Akademii jest Ryszard Kaczorowski Prezydent II RP. Akademia Polonijna ma od wielu lat ugruntowaną pozycję wśród uczelni krajowych i zagranicznych. Świadczą o tym wysokie miejsca uczelni w corocznych rankingach szkół. Misją uczelni jest kontynuowanie dziedzictwa poprzez nauczanie, prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie prawdy oraz jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i zaangażowania wobec narodu i Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z dewizą Akademii: SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM ( Mądrość wybudowała sobie dom).

Akademia Polonijna posiada strukturę jednowydziałową – Wydział Interdyscyplinarny, który prowadzi studia dwustopniowe. Programy licencjackie: administracja europejska i międzynarodowa, administracja publiczna, nauczyciel dwóch języków, pielęgniarstwo z językiem angielskim, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, tłumacz interdyscyplinarny, zarządzanie kadrami administracji, anglistyka oraz inne. Programy magisterskie: logistyka międzynarodowa, nauczyciel języka angielskiego, międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne, podatki i finanse publiczne, rachunkowość i doradztwo finansowe, europejski tłumacz interdyscyplinarny, tłumaczenia w obsłudze kontaktów międzynarodowych oraz inne. Kursy oraz studia podyplomowe: ekspertyza dokumentów, kryminalistyka, zamówienia publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, tłumaczenia przysięgłe, przygotowanie pedagogiczne w zakresie nauczania języków obcych, kursy językowe oraz inne. W ramach studiów międzynarodowych Akademia Polonijna umożliwia studentom zdobycie dyplomów bachelor (licencjat) oraz master (magister). Bachelor Programme wspólnie z EDHEC (Business School w Lille & Nice): Finance, Marketing, Human resources management. Master Programme wpólnie z University of Business and International Studies w Genewie (UBIS): master of business administration, master of advanced studies in international relations, master od advanced in media and communication. Akademia Polonijna oferuje także studia w języku angielskim w ramach Business School, Europejskiej Szkoły Dyplomacji oraz Europejskiej Szkoły Tłumaczy. Studentom zagranicznym stwarza możliwość poznania języka i kultury polskiej w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Akademia Polonijna prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Na atrakcyjność Akademii Polonijnej w Częstochowie składa się szereg czynników: wykwalifikowana kadra naukowa, wysoki poziom nauczania, bardzo dobre warunki dydaktyczne, szeroka oferta studiów, nowoczesność. Niewątpliwym atutem Uczelni jest możliwość zdobycia kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem europejskiego rynku pracy. Każdy student może zdobyć profesjonalne wykształcenie językowe potwierdzone uznawanymi na całym świecie międzynarodowymi certyfikatami LCCI, DELE, TELC, JETSET. Uczelnia zapewnia również możliwość odbycia semestru lub roku za granicą w ramach umów bilateralnych lub programu Erasmus +, w którym uczestniczy od 1997 roku. Studenci, w ramach tego programu mogą odbywać część studiów na uczelni partnerskiej, które trwają jeden lub dwa semestry. Dzięki tej współpracy 587 studentów Akademii Polonijnej studiowało co najmniej 1 semestr w uczelni partnerskiej. W ramach tego programu w wyjazdach zagranicznych do uczelni partnerskich biorą też udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni. Wyjazdy te są okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie współpracy z uczelniami lub innymi instytucjami.

Akademia Polonijna podejmuje aktywne działania na rzecz współpracy ze społeczeństwem. To właśnie u nas znajdują się centra badań z długoletnią tradycją:

  • Centrum Transferu Technologii Zrównoważonego Rozwoju (CTTZR),
  • Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultury (CBDK),
  • Centrum Biotechnologii i Zdrowia Publicznego (CBZS),
  • Centrum Badań THOMASA MORE’A (CBTM),
  • Uczelniany Inkubator Biznesu (UIB) oraz
  • Centrum Biblioteczno-Informacyjne, stanowiące najnowocześniejsze centrum informacji naukowo-technicznej, gdzie zgromadzonych jest kilkadziesiąt tysięcy książek i tytułów czasopism krajowych i zagranicznych z elektronicznym dostępem do katalogów czasopism pełnotekstowych.

Ponadto przy Akademii Polonijnej funkcjonuje Centrum Kongresowe, w którym odbywają się regularnie oprócz uczelnianych uroczystości czy konferencji naukowych, różnorodne wydarzenia o randze międzynarodowej. Budynki Akademii Polonijnej dostosowane są w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy dla wózków, toalety dla osób niepełnosprawnych). Obok działalności naukowej i dydaktycznej Akademia aktywnie działa w sferze promocji kultury oraz organizowania inicjatyw o charakterze polonijnym, czego przykładem są organizowane już corocznie: Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” oraz Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Akademia Polonijna aktywnie promuje wymianę wiedzy i doświadczeń.

Akademia Polonijna to uczelnia ściśle współpracująca z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami naukowymi. Posiada umowy z ponad 50 uniwersytetami i szkołami wyższymi na 5 kontynentach. Są to uczelnie z większości europejskich państw, a także ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Australii, Azji i Afryki.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku