Powrót do spisu jednostek

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Al. Jana Pawła II 78, Kraków 31-571
Email
wydawnictwo@awf.krakow.pl
WWW
www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie to nowoczesna Uczelnia posiadająca pełne prawa akademickie. Jest jedną z dziesięciu publicznych szkół wyższych w Krakowie. Kształcenie prowadzone jest w ramach trzech wydziałów: Wychowania Fizycznego i Sportu, Rehabilitacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji, na pięciu kierunkach studiów: wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz turystyki i rekreacji.

Uczelnia dynamicznie się rozwija starając się nadążyć za zmieniającymi się potrzebami kształcenia w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Dlatego cały czas czynione są starania o uruchamianie nowych kierunków kształcenia.

DZIAŁ PROJEKTÓW WYDAWNICZYCH

Akademii Wychowania Fizycznego

im. Bronisława Czecha w Krakowie

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

tel. 12-683-14-98, 12-683-10-92

e-mail: wydawnictwo@awf.krakow.pl

Dział Projektów Wydawniczych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora AWF, której podstawową misją jest realizacja zadań wydawniczych, dystrybucyjnych i promocyjnych.

Działalność wydawnicza znajduje się pod merytoryczną opieką Kolegium Wydawniczego, które podejmuje decyzje o przyjęciu książek do druku, wskazuje recenzentów oraz kształtuje politykę wydawniczą Uczelni.

Obecnie publikowane prace naukowe i dydaktyczne ukazują się w dwóch seriach wydawniczych: MONOGRAFIE (od maja 2011) i PODRĘCZNIKI (od marca 2011).

W latach ubiegłych były to serie: PODRĘCZNIKI I SKRYPTY (do kwietnia 2010), STUDIA I MONOGRAFIE (do listopada 2010) oraz ZESZYTY NAUKOWE (do lutego 2009).

Wydawnictwo publikuje również czasopisma z zakresu nauk, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych w uczelni. Należą do nich: czasopismo ANTROPOMOTORYKA, FOLIA TURISTICA oraz STUDIA HUMANISTYCZNE.

Naszą pracą wspomagamy także proces wydawniczy magazynu studenckiego „Puls” AWF.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku