Powrót do spisu jednostek

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Jezuicka 4, Bydgoszcz 85-102
Telefon
52 322 22 68
Email
btn@um.bydgoszcz.pl
WWW
www.btn.utp.edu.pl
NIP
953-10-80-812

Zawiązanie w 1959 r. Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego było dziełem miejscowych elit intelektualnych: nielicznego podówczas środowiska naukowego oraz grona działaczy kulturalnych i społeczników uskrzydlonych ambicją stworzenia w Bydgoszczy ośrodka naukowego. Kierowano się przy tym przekonaniem, że działalność towarzystw naukowych ma poważny wpływ na rozwój kultury, nauki, gospodarki oraz stymuluje postęp cywilizacyjny.

Podstawowym celem statutowym Towarzystwa jest inicjowanie, popieranie i rozwój badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wiążą się z Bydgoszczą i województwem kujawsko-pomorskim, a także integracją środowiska naukowego w Bydgoszczy. Towarzystwo wspiera inicjatywy społeczne mające na celu podnoszenie poziomu życia intelektualnego i naukowego w regionie, inicjuje badania naukowe (głównie nad dziejami Bydgoszczy i regionu), prowadzi działalność wydawniczą, konferencyjną a także wykłady Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi. Celem BKWZ jest integracja bydgoskiego środowiska naukowego. Na sesjach BKWZ wykładają uczeni o różnych specjalnościach przyrodnicy, humaniści, przedstawiciel dyscyplin technicznych, medycy, a także nauczyciele, ludzie sztuki, dziennikarze. Koncepcja owego kolokwium sprowadza się do formuły: wykład specjalisty adresowany do specjalistów w innych dziedzinach wiedzy. Wykłady, do których zapraszani są wybitni naukowcy z Bydgoszczy, ale także spoza regionu, cieszą się dużym powodzeniem. Dotychczas odbyły się 103. sesje BKWZ.

W ostatnich latach Towarzystwo nawiązało do dawnych tradycji i wznowiło systematyczne organizowanie wysokiej rangi konferencji naukowych, m.in. prestiżową dwuroczną „Konferencję Władz Uczelni Wyższych w Regionie”, a także jest organizatorem i współorganizatorem kilku lokalnych, krajowych konferencji w danym roku.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku