Powrót do spisu jednostek

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Al. Niepodległości 22, Warszawa 02-653
Email
p.t.bartuszek@uw.edu.pl
WWW
www.ce.uw.edu.pl

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Inicjatorami utworzenia uniwersyteckiej jednostki zajmującej się problematyką europejską była grupa profesorów z Wydziałów: Historycznego, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ich wysiłki zaowocowały powstaniem w 1990 roku Centrum Badań Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Studiów Europejskich, które rok później zmieniło nazwę na Centrum Europejskie. Obecnie Centrum Europejskie jest podstawową jednostką organizacyjną UW nie będącą wydziałem.

Początkowo – na mocy porozumienia z Komisją Europejską i Radą Europy – w strukturach CE mieściły się także Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskiej (obecnie: Centrum Dokumentacji Europejskiej, CDE) oraz Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. 4 lipca 2002 roku Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy uzyskał status samodzielnego przedstawicielstwa Rady Europy i funkcjonował jako Biuro Informacji RE.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzenie studiów europejskich rozpoczęło już w 1992 roku. Najpierw powstały studia podyplomowe. Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE) zostały uruchomione w 1995 roku. Do dziś są one realizowane przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW.

Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku), prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (do 1999 roku) oraz prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku). Aktualnie dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Dariusz Milczarek.

Program Wydawniczy CE UW

W ramach Programu Wydawniczego CE wydanych zostało ponad 150 różnego typu publikacji, w tym zwłaszcza prace monograficzne oraz podręczniki i skrypty akademickie (np. W.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Warszawa 2009; D.Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005; Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej UE na przykładzie Ukrainy, red. J.Borkowski, Warszawa 2006).

Publikacje Programu Wydawniczego docierają do bibliotek wszystkich najważniejszych placówek akademickich, znacznej części bibliotek publicznych i specjalistycznych oraz księgarni naukowych w całej Polsce. Rośnie także liczba odbiorców zagranicznych – nasze publikacje zamawiane są przez osoby prywatne oraz różnego typu instytucje, w tym m.in. przez biblioteki Komisji Europejskiej, European University Institute we Florencji, uniwersytetów w Oksfordzie, Berlinie, Bremie, Mannheim, Bonn, Nancy, Montpellier, Bergen, jak również przez Fundacje: Schumana, Adenauera, Bertelsmanna, Eberta oraz takie ośrodki jak Instytut Goethego, British Council i Institute Francais.

Książki wydawane przez Program Wydawniczy są głównie autorstwa pracowników dydaktyc

znych Centrum Europejskiego UW.

W wydawnictwach periodycznych (kwartalnik i rocznik) autorami są wybitni naukowcy z dziedziny europeistyki, prawa, politologii, ekonomii etc. wywodzący się z największych uczelni i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Kwartalnik naukowy „Studia Europejskie” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma pracy naukowej uzyskuje się 8 punktów, a „Yearbook of Polish European Studies” 7 punktów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku