Powrót do spisu jednostek

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Biskupia 24b, Gdańsk 80-875
Email
wydawnictwa@gwsh.gda.pl
WWW
www.gwsh.gda.pl
NIP
583-26-08-105

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku. Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na uczelni działają trzy wydziały: Wydział Pedagogiki, Wydział Administracji i Nauk o Polityce oraz Wydział Studiów Europejskich. Ponadto nauczanie odbywa się w Filii w Koszalinie, gdzie działają Wydział Administracji i Wydział Humanistyczny. Uczelnia kształci na kierunkach: pedagogika, administracja, europeistyka, zarządzanie, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja. W ofercie są także podyplomowe studia kwalifikacyjne i doskonalące. Obecnie w murach GWSH zdobywa wykształcenie około pięciu tysięcy osób.

Wydawnictwo GWSH powołano 11.01.2000 roku. Kieruje nim Kolegium Redakcyjne. W wydawnictwie ukazują się prace nauczycieli akademickich GWSH: skrypty, podręczniki, monografie, publikacje pokonferencyjne. Wydawany jest również rocznik uczelniany "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", zawierający artykuły dotyczące wszystkich dziedzin naukowych wykładanych na uczelni. Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma swoją stronę internetową: www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl. Wszystkie publikacje GWSH mają recenzentów naukowych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku